În documentul citat şi transmis Ministerului Finanţelor se vorbeşte despre necesitatea unor „măsuri clare, articulate” din partea Guvernului Orban.

Practic, AOR îi solicită ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, să facă rapid o rectificare de buget, având în vedere cele semnalate de peste 50 de primari.

„În urma discuţiilor, Asociaţia Oraşelor îşi declară public îngrijorarea faţă de situaţia financiară actuală a administraţiei publice locale, aflată într-un moment excepţional, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 şi a lipsei de dialog din partea Ministerului de Finanţe.

Estimările făcute de Asociaţia Oraşelor din România privind scăderea gradului de încasare la nivel local s-au dovedit corecte.

Din analiza situaţiei gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, reiese clar o situaţie disperată pentru administraţia locală de la nivelul oraşelor mici.

În curând, nu vor mai dispune de fonduri. În lipsa unor măsuri clare, articulate venite din partea Ministerului Finanţelor, multe dintre oraşele mici nu vor mai avea bani pentru o bună funcţionare a şcolilor, spitalelor şi a altor servicii care deservesc, pe lângă locuitorii proprii, şi locuitorii comunelor învecinate.

AOR îi solicită ministrului Florin Cîţu să facă, cât mai rapid, o rectificare de buget în care să cuprindă următoarele măsuri:

repartizarea de către Ministerul Finanţelor Publice către unităţile administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi/sau din alte surse, care să asigure sumele rezultate la începutul anului, ca urmare a mecanismului de alocare şi a celui de echilibrare a bugetelor locale, prin modelul de calcul prevăzut de Legea 5/2020;

asigurarea unui buget minim de 2.000 mii lei/comună/an, 6.000 mii lei/oraş/an şi 12.000 mii lei/municipiu/an”, se arată în comunicat.

Aceeaşi sursă susţine că din cauza scăderii de peste 25% a sumelor încasate din impozitele şi taxele locale faţă de anul trecut şi a încasărilor din impozitul pe venit raportate la sumele planificate la începutul anului, unele oraşe au ajuns să nu-şi mai plătească asigurările sociale şi pe cele de sănătate sau impozitele aferente salariilor.

În acest context s-a renunţat la minimele construcţii privind infrastructura edilitar-urbană, existând pericolul să nu mai poată fi susţinute utilităţile vitale pentru comunitate.

În plus, solicitarea AOR vizează şi susţinerea de către bugetul de stat a sumelor necesare pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi a celor neeligibile în cazul proiectelor admise la finanţare cu fonduri externe nerambursabile.

Totodată, AOR urmăreşte şi stabilirea unui mecanism de atribuire a acestor sume către unităţile administrativ-teritoriale, care să asigure avansuri la semnarea contractului de finanţare.

Mai departe, ar urma ca restituirea integrală a diferenţei rămase să se facă după finalizarea implementării proiectelor.

AOR mai cere ca rectificarea de buget să stipuleze decontarea imediată a tuturor cheltuielilor generate de pandemia de COVID-19;

creşterea la 90% a cotei de finanţare a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

AOR sugerează ca pentru secţiunea de dezvoltare a bugetelor locale, pe lângă fondurile puse la dispoziţie de UE şi prin alte finanţări, să se folosească, în principal, împrumuturile rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Pentru această soluţie este propusă luarea următoarelor măsuri: creşterea până la 35% a gradului de îndatorare a unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, stabilit conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

suplimentarea limitelor privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în anul 2020, cu suma de 1.000 milioane lei.