Deci moralitatea și patriotismul erau, în concepția lui Șaguna, condițiile esențiale de care trebuia să țină seama orice acțiune îndrumată în sens național.

Naționalismul lui Șaguna era împreunat, în toate împrejurările, cu toleranță creștinească, nevătămând niciodată drepturile firești ale altor neamuri, stăruind pentru o cât mai frățească colaborare între diferitele națiuni și confesiuni așezate pe pământul Transilvaniei.