Potrivit proiectului de lege, deputaţii şi senatorii au dreptul, după exercitarea mandatului, la cerere, la împlinirea vârstei standard sau în cazul pensionării pe caz de boală, la o indemnizaţie lunară pentru activitatea de parlamentar. De această indemnizaţie beneficiază cei care nu mai au calitatea de parlamentar. 
 
"Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaţilor şi Senatului, şi se plăteşte de acestea. Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru limita de vârstă se depune la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz. Nu beneficiază de indemnizaţie deputaţii sau senatorii care au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea, în calitatea de deputat sau senator, a unei infracţiuni de corupţie", se arată în proiect, citat de Agerpres.
 
Cuantumul indemnizaţiei se acordă în limita a trei mandate şi reprezintă produsul obţinut prin înmulţirea numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată. Cuantumul indemnizaţiei îl reprezintă produsul obţinut prin înmulţirea numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de pensionare. Pentru mandate incomplete, indemnizaţia se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de 6 luni de activitate parlamentară", se precizează în proiectul de lege. 
 
Indemnizaţia de parlamentar urmează să se actualizeze ori de câte ori se majorează sau se indexează indemnizaţia brută lunară a unui deputat sau senator aflat în exercitarea mandatului, cu aceeaşi dată. 
 
Indemnizaţia de parlamentar se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum şi cu orice alte venituri realizate. Indemnizaţia este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi se suportă din bugetul de stat, mai spune textul proiectului de lege. 
 
Potrivit calculelor iniţiatorilor, un fost deputat sau senator care a avut trei mandate va primi o indemnizaţie specială de 4.000 de lei, iar unul care a avut un singur mandat va primi 1.500 de lei. 
 
Plenul comun al Senatului şi Camerei Deputaţilor a aprobat marţi proiectul privind pensiile speciale ale parlamentarilor cu 303 voturi ''pentru'', 124 ''împotrivă'' şi două abţineri.