Evenimentul Zilei > Actualitate > MARE GRIJ?! OTRAV? la 7 lei/kg pe rafturi. BOMBA vine tocmai din BRAZILIA
MARE GRIJ?! OTRAV? la 7 lei/kg pe rafturi. BOMBA vine tocmai din BRAZILIA

MARE GRIJ?! OTRAV? la 7 lei/kg pe rafturi. BOMBA vine tocmai din BRAZILIA

România a devenit în ultimul timp pia?a ideal? de desfacere pentru organele de pas?re refuzate în afar?. Pre?urile sunt mici, dar te pasc toxiinfec?iile ?i bolile cronice

Când tocmai credeam c? am sc?pat de pulpele americane congelate, alte dou? produse de import fac „ravagii” printre românii cu bani pu?ini ?i bugete diminuate de criz?: fic??eii ?i pipotele congelate, la pre?uri de nimic: variaz? între 6-7 lei/kg la fic??ei ?i 10 lei/ kg la pipote. Ad?ugând termenele mari de valabilitate, „chilipirurile” nu au cum s? lase consumatorii indiferen?i.
Pe pia?a româneasc?, oferta de produse congelate s-a îmbog??it în ultima vreme cu tone de fic??ei, pipote, pulpe de pas?re ?i pui congela?i aduse din Brazilia, Argentina, Spania. În Brazilia, puii sunt crescu?i în sistem intensiv ?i hr?ni?i de multe ori cu f?inuri proteice („mort?ciuni”). Pe multe pie?e din afar? nu mai exist? de mult timp cerere pentru astfel de produse. A?a c?…ajung în România.

  • Topul "mizeriilor" din mezeluri: piele, oase ?i tendoane

Surprizele din galantar
În spatele pre?urilor modeste este îns? un adev?rat pericol alimentar. Nutri?ioni?tii atrag aten?ia consumatorilor asupra riscurilor. Calitatea m?rfii las? de dorit, iar despre termenele de valabilitate, care merg ?i pân? la doi ani, exper?ii în alimenta?ie sus?in c? sunt de-a dreptul exagerate, chiar ?i în cazul produselor congelate. Condi?iile de p?strare, care impun men?inerea unei temperaturi de minus 18 grade Celsius sunt greu de respectat: s? ne gândim numai la distan?a imens? pe care o au de parcurs containerele peste Ocean ?i apoi pe continent, pentru a ajunge la destinatar.
Pre?ul unei caserole de jum?tate de kilogram de ficat congelat este de numai 3 lei

  • Crenvur?tii cresc riscul de cancer al intestinelor

Ce boli pot s? apar?
Potrivit medicilor, nerespectarea condi?iilor de p?strare a produselor poate avea ca efect apari?ia unor toxiinfec?ii alimentare severe cu consecin?e grave asupra organismului. Pe termen lung, se poate ajunge îns? la afec?iuni mult mai grave. „Indiferent de provenien??, produsele congelate au un regim special, pentru c? din momentul congel?rii ?i pân? ajung pe masa consumatorului, lan?ul frigorific trebuie s? fie continuu, nu trebuie s? sufere niciun ciclu decongelare-recongelare. Ceea ce este foarte greu de respectat în magazinele române?ti, unde ba se mai întrerupe curentul, ba temperatura nu este cea prescris?. A?i luat vreodat? temperatura la raft? Pute?i avea surprize”, spune prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, specialist în alimenta?ie.
Acesta avertizeaz? c? în cazul în care produsul este decongelat, îi scade calitatea nutri?ional?, dar ?i cea microbiologic?. Urmarea: cre?te riscul de îmboln?vire, mai ales în cazul copiilor ?i persoanelor cu imunitate sc?zut?.

  • ?oc : produc?torii ne îndoap? cu ?ORICI. Adev?rul despre emulsia din piele, cea mai oribil? inven?ie a industriei c?rnii

Organele, mai ales fic??eii, au un risc mai mare de contaminare cu bacterii în timpul eviscer?rii (cele mai frecvente sunt Helicobacter Pylori, Campilobacter ?i Salmonella). Nici m?car prepararea produselor la temperaturi foarte ridicate nu poate distruge definitiv aceste microorganisme. „Mai mult, în momentul în care înc?lzim foarte mult carnea, pe lâng? faptul c? scade mult calitatea nutri?ional?, se secret? ni?te compu?i care pot provoca alergii severe, pân? la ?oc anafilactic”, mai spune specialistul în nutri?ie.
Consumul de carne p?strat? în condi?ii improprii cre?te riscul de boli cronice (printre care cele mai frecvente sunt bolile de inim? ?i cancerul), precum ?i rata morbidit??ii ?i a mortalit??ii.
Cine poart? vina?
Autorit??ile sanitar-veterinare sus?in c? produc?torul este responsabil de siguran?a produsului, indiferent de unde vine acesta. Dup? aceea, importatorul trebuie s? fac? ?i el analizele produselor, dup? care urmeaz? „filtrul” care se face de c?tre marile re?ele de magazine la aprovizionare, sus?ine Constantin Lupescu, director în cadrul Autorit??ii Na?ionale Sanitare-Veterinare ?i pentru Siguran?a Alimentelor (ANSVSA). Aceasta nu înseamn? înc? c? nu se întâmpl? s? apar? ?i nereguli în urma controalelor efectuate de institu?ia pe care o reprezint?. În general, este vorba de expirarea termenelor de valabilitate sau de termene care nu se v?d bine. Magazinele sunt amendate cu sume de pân? la 10.000 euro.

  • DEZV?LUIRI EVZ: TOPUL BOMBELOR ALIMENTARE. Cele mai periculoase 10 produse contraf?cute care ajung pe mesele noastre

Prepararea produselor la temperaturi foarte ridicate nu poate distruge definitiv microorganismele
2 ani este termenul maxim de valabilitate al organelor de pas?re congelate, conform produc?torilor
"Condi?iile de p?strare, care impun men?inerea unei temperaturi de minus 18 grade Celsius sunt greu de respectat. A?adar pericolul de îmboln?vire este mare.” PROF. DR. GHEORGHE MENCINICOPSCHI, specialist în alimenta?ie
Înscrisurile de pe pungile cu produse congelate trimit spre origini exotice
Traseul pân? la raft
Parcursul produselor congelate de la produc?tor la consumatorul final este alambicat ?i, de multe ori, la limita dintre lege ?i infrac?iune, spun juc?tori de pe pia?? cu referire direct? la pre?urile la raft. Dincolo de calitatea îndoielnic?, evaziunea este un alt motiv pentru care produsele ajunse la raft au pre?uri sc?zute. La pre?uri a?a de mici, te gânde?ti c? „asemenea lucruri nu sunt legale”, spune Achim Irimescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

  • Bombe alimentare, episodul al II-lea: ciocolata

Acesta recunoa?te c? sunt probleme la verificarea documentelor, mai ales la marfa care vine din Turcia prin Bulgaria. Dac? se întâmpl? la fructe, de ce n-ar fi valabil ?i la produsele congelate. Ar fi înc? un domeniu care scap? neimpozitat de stat, mai ales c? exist? un precedent: importurile de pulpe care se efectuau înainte de aderarea la UE.
Produc?torii vor s? scape de marf?
În ciuda pre?urilor foarte mici consumul este mai degrab? sezonier. În ultima vreme, clien?ii sunt interesa?i mai mult de produsele proaspete, o tendin?? care se manifest? nu doar la noi, ci peste tot în lume.
Pentru marii produc?tori din afar?, România nu este decât o pia?? mare de desfacere. Iar când rulezi volume de ordinul milioanelor de tone, cum este cazul Braziliei, nici nu mai conteaz? anumite costuri (transport, logistic?), care pe al?i produc?tori i-ar sufoca pur ?i simplu.

  • Cele mai nocive m?rci de ciocolat? din România

Orice ban în plus e bun
„Mul?i produc?tori din afar? vând ficatul pur ?i simplu ca s? scape de el, nu-i intereseaz? pre?ul, pentru c? oricum costurile se scot din pieptul de pui ?i produsele procesate”, sus?ine Ilie Van, pre?edintele Uniunii Cresc?torilor de P?s?ri din România. Nu este cazul s? ne speriem, îns?, spune Van, pentru c? importurile sunt mici, iar cantit??ile care ajung în ?ar? sunt controlate.
Cel pu?in teoretic, lucrurile sunt ?inute sub control. În practic? îns?, intervin, dup? cum am v?zut, sincope. Pre?ul este mic nu doar pentru c? multora nu le place consumul de organe (în special, occidentalilor), ci ?i pentru c? valoarea produselor congelate scade foarte mult. La congelare, ajunge în general ce nu se consum? imediat dup? sacrificare. Iar pentru mul?i produc?tori, conteaz? orice ban ce vine în plus. Consumatorul trebuie s? aleag?, îns?.

  • Secretele r?zboiului comercial dintre g?ina românaesc? ?i puiul brazilian