Numărul certificatelor verzi tranzacţionate în februarie 2012 pe Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi s-a ridicat la 33.699 unităţi, fiind cu 22.533 unităţi mai mare faţă de cel din perioada similară a anului trecut, când au fost tranzacţionate 11.166 certificate verzi, conform datelor publicate de operatorul pieţei de energie OPCOM și preluate de Agerpres.

Peste 241 lei pentru fiecare certificat

În februarie, au fost lansate 15 oferte de cumpărare şi 18 de vânzare. Preţul de închidere a fost de 241,04 lei/certificat. În primele două luni, pe PCCV au fost tranzacţionate 55.449 certificate verzi. Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produs din surse regenerabile de energie.

Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt: energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Cota anuală obligatorie pentru 2012 este de 8,3% din energia electrică furnizată de fiecare furnizor consumatorilor finali. Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2015 şi 2020 este de 35% şi, respectiv, 38%.