Cu toate acestea, se consideră excepţii de la regulă personalul şi mijloacele de transport aparţinând structurilor de intervenţie, în situaţia în care sunt solicitaţi de urgenţă în interiorul sectorului de deţinere, precum şi personalul şi mijloacele de transport solicitate de administraţia locului de deţinere prin serviciul de urgenţă 112. Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordin al ministrului, prin care se doreşte actualizarea regulamentului privind siguranţa locurilor de detenţie. Potrivit noului regulament, personalul numit pentru supravegherea persoanelor private de libertate şi conducerea activităţilor zilnice are stabilită o dotare standard ce include, alături de dispozitivele individuale de alarmare-avertizare în caz de pericol sau producere a unor incidente, conectate la dispeceratul locului de deţinere, şi camere video portabile individuale.

De asemenea, noul regulament dă posibilitatea ca directorul locului de deţinere să poată aproba, în situaţii temeinic justificate, transportul persoanelor private de libertate cu alte mijloace operative de transport în situaţiile de absolută necesitate în care o persoană trebuie transportată întro locaţie exterioară, unitatea nefiind în măsură să asigure transportul cu mijloc auto special.