Evenimentul Zilei > Economie > Nouă structură de reprezentare a consilierilor în proprietate industrială
Nouă structură de reprezentare a consilierilor în proprietate industrială

Nouă structură de reprezentare a consilierilor în proprietate industrială

Noua structură de reprezentare a consilierilor în proprietate industrială a fost aleasă în data de 21 septembrie 2021. Cei aproximativ 300 de membri ai Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR) au din această săptămână o nouă conducere și noii membri din comisii.

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR), reprezintă organizația profesională a consilierilor în proprietate industrială din țara noastră, colaborează cu O.S.I.M. pentru organizarea cursurilor și examenului de atestare a consilierilor, pentru elaborarea și diseminarea legislației specifice privind proprietatea industrială și profesia de consilier în proprietate industrială.

CNCPIR asigură legătura cu alte Organisme Naționale si Internaționale din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (WIPO și alte asemenea).

Alegerea structurii reprezentative la CNCPIR

In data de 21 septembrie 2021, membrii CNCPIR au ales o nouă structură de conducere. Președintele Camerei Naționale a Consilierilor în proprietate industrială din România a fost ales Ovidiu Manoel Dinescu, iar vicepreședintele este Marius Pantea.

Din Consiliul de conducere al CNCPIR mai fac parte secretarul executiv Nicoleta Anghelescu și trezorierul Tiberiu Protopopescu.

Asociația profesională a stabilit și conducerile comisiilor, precum și membrii acestora. Alina Ioana va conduce Comisie de admitere și probleme profesionale, Isabela Burdusel este șefa Comisiei juridice, Cristina Popa se va afla la conducerea Comisiei de monitorizare, iar Gabriela Milcev este șefa Comisiei de disciplină.

Atribuțiile Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România

  • asigurarea dreptului de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industriala, în condițiile legii;
  • elaborarea, adoptarea și supravegherea aplicării Statutului Camerei și a Codului deontologiei profesionale;
  • asigurarea respectării de către membrii săi a Codului deontologiei profesionale;
  • luarea măsurilor împotriva exercitării ilegale a profesiunii de consilier în proprietate industrială;
  • judecarea abaterilor de la normele de etică și deontologie profesională a membrilor;
  • monitorizarea Tabloului național al membrilor Camerei, precum și a listei asistenților în proprietate industrială;
  • eliberarea autorizației pentru persoanele fizice care își desfășoară activitatea în cabinete
  • individuale sau în societăți civile profesionale în domeniul proprietăți;
  • monitorizarea și certificarea efectuării practicii în proprietate industrială.

Cu ce se ocupă consilierul în proprietate industrială

Consilierul în proprietate industrială este o persoană fizică atestată în condițiile legii şi înscrisă în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială, a cărei activitate constă în acordarea de asistenţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau străine interesate în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terţi în procedurile reglementate. Asistența acordată de consilierul în proprietate industrială priveşte brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile de comerţ şi de serviciu, numele comerciale, indicațiile de proveniență, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum și combaterea concurenței neloiale.

Profesia de consilier în proprietate industrială este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile legii; poate practica această profesie numai persoana fizică înscrisă în ”Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială” şi care este membră a ”Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România”.

Publicat in categoriile: Economie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: