După un ocol prin vechea lege a fostului ministru Ecaterina Andronescu, discuțiile referitoare la noua Lege a Educației pornesc, așa cum era și firesc, de la actul normativ în vigoare, cu modificările ulterioare.

Astfel, reprezentanții Ministerului Educației au început discuțiile cu partenerii sociali – reprezentanți ai elevilor, părinților, organizațiilor nonguvernamentale – concretizate în aproape 100 de pagini de amendamente la actuala Lege a Educației.

„La noul act normativ lucrează trei comisii: două pe Legea Educației, învățământ preuniversitar și universitar și una pe Legea personalulului din învățământ”, a explicat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Învățământul Preuniversitar „Spiru Haret”.

Este de așteptat ca, la finalul discuțiilor, să rezulte două legi: una pe Educație și alta pe statutul personalului din învățământ, a mai spus Nistor.

12 clase obligatorii până în 2020

În propunerea de act normativ, elevii care obțin la admiterea în liceu sau la Evaluarea Națională o medie mai mică de 5 sunt, timp de un an, supuși unui program de preprofesionalizare, după absolvirea clasei a VIII- a. „Rezultatele proaste de la Bacalaureat ale elevilor de la filiera tehnologică se explică prin faptul că aceștia intră cu note mici la liceu și le este greu să mai recupereze materia”, a explicat Marius Nistor existența acestui amendament.

Anul de preprofesionalizare ar urma să elimine carențele acumulate de elevi, după care aceștia vor putea opta pentru liceu sau pentru școală profesională. Fiind vorba despre niște discuții preliminare, nu s-a stabilit unde ar urma să se desfășoare aceste cursuri de preprofesionalizare și ce ar trebui să cuprindă.

„De ce trebuie ca toți elevii să aibă Bacalaureat? Elevul poate urma foarte bine un parcurs profesional în concordanță cu capacitatea lui. Poate face o școală profesională de trei ani după ce termină clasa a VIII-a”, mai spune Nistor.

Cu toate acestea, noul act normativ prevede ca până în 2020, numărul claselor obligatorii să ajungă la 12. „Este un trend în toată Europa”, mai spune liderul sindical. În acest moment, obligatorii sunt 11 ani de studiu și 10 clase.

Elevii vor să-și aleagă opționalele

O altă temă discutată a fost aceea a schimbării finanțării, afirmă Horia Oniță, președintele Consiliului Național al Elevilor. „Ca să dau un exemplu, dacă până acum Guvernul – prin intermediul Ministerului Educației – finanța când și când programul <>, acum s-a stabilit să îl finanțeze anual”, spune liceanul.

„S-a mai discutat despre curriculum- ul școlar care trebuie pus în concordanță cu cerințele pieței muncii, însă nemulțumirea noastră e legată de faptul că nu ne putem alege opționalele. Acum, ele sunt alese de profesori care nu reușesc să-și completeze norma didactică, astfel că de cele mai multe ori aceste opționale nu stârnesc în niciun fel interesul elevilor. Am dori să ne putem alege noi acele opționale care să ne placă și să ne ajute în viață”, a explicat reprezentantul elevilor.

Următoarele discuții pe subiectul noii Legi a Educației vor avea loc către finalul acestei luni

Modificări propuse la Legea Educației

● Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii, elevii din învățământul general obligatoriu din instituțiile de stat, particular și confesional acreditate;

● Elevii care în localitățile de domiciliu nu au posibilitatea de a învăța într- o unitate de învățământ beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată unitate de învățământ sau vor primi cazare și masă gratuite în internatele școlare;

● Curriculum-ul pentru programul de preprofesionalizare se reglementează prin ordin al ministrului Educației;

● La cererea operatorilor economici se poate organiza învățământ dual;

● Se propune eliminarea paragrafului care prevede școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale se fac de către Inspectoratul Școlar;

● Admiterea în învățământul liceal și profesional se va face doar pentru absolvenții de gimnaziu care obțin media minimă 5 la Evaluare.

● Liceele care organizează admitere suplimentară trebuie să anunțe la începutul clasei a VIII-a disciplinele de concurs care pot fi maximum două.