Noi obligații pentru mici producători de obiecte artizanale, din Republica Moldova. Setul complet de reguli

Noi obligații pentru mici producători de obiecte artizanale, din Republica Moldova. Setul complet de reguli Impozit. Sursa foto: Pixabay

În Republica Moldova au apărut noi reguli pentru persoanele care creează obiecte artizanale și le vând în nume propriu. Cei care obțin astfel de venituri trebuie să se înregistreze sub una din formele organizatorico-juridice, cum ar fi cea de întreprinzător individual.

De asemenea, acești mici producători trebuie să dețină aparat de casă și control și să achite impozite, iar dacă nu o fac sînt pasibile de amenzi. Într-un răspuns pentru IPN, Serviciul Fiscal de Stat menționează că înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali se realizează la Agenția Servicii Publice.

Contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control. Totodată, potrivit FISC, persoanele fizice ce desfășoară activitate independentă sînt în drept să comercializeze mărfuri de producție proprie destinate pentru consumul final (consum propriu) al consumatorului.

Noi reguli pentru acest tip de producători din Republica Moldova

Legea privind siguranța alimentelor, stabilește expres lista activităților care se supun înregistrării în domeniul siguranței alimentelor și interzice comercializarea produselor alimentare, preparate în condiții casnice de către persoana fizică ce desfășoară activitate independentă. Potrivit FISC, Legea cu privire la comerţul interior, pentru a desfăşura activităţi de comerţ, comercianţii trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale prin depunerea unei notificări privind inițierea comerțului. Activitatea de comerț începe din data emiterii înștiințării de recepționare de către autoritatea administrației publice locale, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.

Ne puteți urmări și pe Google News

În răspuns se mai menționează că contribuabilul este obligat să dețină documente de proveniență pentru bunurile comercializate, să țină registrul procurărilor de la persoane fizice și să asigure păstrarea acestor documente în termen de 1 an din momentul procurării bunurilor. Documentele de proveniență în cazul comercializării mărfurilor de producție proprie vor fi documentele care au fost întocmite la procurarea materiei prime din care a fost produsă marfa comercializată. Conform Codului fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 de lei (pentru anul fiscal deplin).

Cum se calculează impozitul pe venit

Calcularea impozitului pe venit se realizează trimestrial de către Serviciul Fiscal de Stat, prin remiterea avizelor de plată pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Pentru trimestrele I–III se achită 1% din vînzările efectuate pentru fiecare trimestru, dar nu mai puțin de 750 de lei. Achitarea impozitului pe venit se efectuează pînă la data de 25 a lunii următoare termenului de prezentare a avizului de plată.

Potrivit FISC, persoana care desfășoară activitate, fără a deține autorizația legală pentru această activitate sau fără înregistrarea la organul înregistrării de stat, este pasibilă sancționării conform Codului contravențional. Dacă aceasta desfășoară activitate fără înregistrare la organul înregistrării de stat sau la o altă autoritate publică competentă, conform legii, ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, este pasibilă sancționării cu amendă de la 30 și 90 de unități convenționale. Pentru desfășurarea unei activități de întreprinzător fără autorizație, licență sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii, aceasta este pasibilă sancționării cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale. Contravențiile se constată și se examinează de Serviciul Fiscal de Stat sau de poliție, conform noi.md.