Ordinul privind aprobarea ”Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus SARS-CoV2”, este semnat de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan.

Potrivit acestui ordin care conține mai multe reglementări, rudele și aparținătorii celor care vor deceda ca urmare a acestei infecții, au obligația de a păstra sigilat sicriul pe care îl vor primi de la Medicină Legală.

Primul pas se referă la identificarea cadavrului, care va putea fi făcută de maxim două persoane din familie. Aceste două persoane vor fi singurele două persoane care vor putea vedea cadavrul, după care se va aplica procedura obligatorie. ”Cel mult două persoane dintre aparținătorii decedatului pot vedea cadavrul numai după ce îmbracă echipamentul individual de protecție. Aparținătorii decedatului vor parcurge obligatoriu procedura de identificare a cadavrului. În caz de identificare, potrivire, vor semna o declarație și se va completa într-un registru special desemnat”, se arată în ordin.

Ulterior, cadavrul va fi îmbălsămat obligatoriu, și va fi intropdus în doi saci, după metologia descrisă în ordin. ”Cadavrele contaminate ca urmare a infecției cu Covid 19, confirmate prin teste specifice de laborator care au fost autopsiate, se îmbălsămează cu caracter obligatoriu la sfârșitul autopsiei pentru a reveni transmiterea infecției. Aceste cadavre se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare înainte de a fi ontriduse în sac. După identificarea cadavrului de către aparținătorii decedatului… (se pulverizează) produse biocide de tip TP22 sau soluție de formaldehidă peste cadavru, apoi se introduce în doi saci rezistenți de vinil, astfel: după fiecare introducere a cadavrului în sac se pulverizează produs biocid de tip TP22 sau formol, folosind echipament de pulverizare fină. Ulterior, corpul învelit în cei doi saci de vinil se introduce în sicriu, se pulverizează produs biocid TP22 sau formol, urmând a se închide și sigila sicriul”, care se predă aparținătorilor „cu obligația de a nu-l mai deschide ulterior”.

Cei doi saci în care se vor afla cadavrul, va fi pus într-un sicriu, care va fi sigilat. Cine va rupe sigiliu va suporta rigorile legii. ”Familia este cea care aduce sicriul în care se pune cadavrul. Din acest moment și până la înhumare/incinerare, sicriul va rămâne închis, fiind interzisă orice acțiune de deschidere a acestuia. Înhumarea/incinerarea se va efectua în cel mai scurt timp disponibil cu sicriul sigiliat”, se mai arată în ordin.