Consiliul General al Municipiului București aprobă darea în folosință gratuită în favoarea Muftiatului Cultului Musulman din România a terenului în suprafață de 4.000 mp, situat în comuna Domnești, județul Ilfov, pe o perioadă de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire, în vederea construirii unui cimitir musulman. Acest teren a fost atribuit ăn folosință gratuită în scopul înființării unui cimitir în care să fie înhumate persoanele decedate de religie islamică, în conformitate cu ritualul și tradițiile sfecifice acestui cult religios.

Luni, 31 octombrie, la Primăria Capitalei va avea loc ședința ordinară a consiliului general. Pe ordinea de zi vor fi 60 de proiecte, printre care și înființarea unui cimitir pentru musulmani. Tot atunci, se va discuta și despre prelungirea lucrărilor la Arcul de Triumf. Monumentul va fi gata, potrivit proiectului de hotărâre, la sfârșitul anului 2018.

Primăria Capitalei a constatat deficienţe majore la consolidarea, restaurarea şi conservarea Arcului de Triumf din Capitală, datorate proiectantului. În plus, trebuie înlocuită reţeaua electrică, inclusiv iluminatul arhitectural. Bugetul alocat a fost de 30 de milioane de lei, iar constructorului nu i se vor imputa neajusurile create.