"Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei – aparatul central – care execută lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate că atare de conducătorul acestuia, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de baza prevăzut de legislaţia în vigoare la dată de 31 decembrie 2009", potrivit normelor metodologice publicate de Ministerul Justiţiei.

Lucrările de excepţie vizează elaborarea de politici publice, strategii şi documentaţii "cu impact la nivelul sistemului judiciar sau la nivel naţional", contribuţia la modificarea legislaţiei în vigoare sau la elaborarea de propuneri legislative şi aplicarea unei bune gestiuni financiare în atragerea altor resurse decât cele de la bugetul de stat, se arată în documentul citat.

Misiunile speciale sunt considerate reprezentarea Ministerului Justiţiei la diverse negocieri şi proceduri de atribuire, participarea în cadrul grupurilor guvernamentale, parlamentare sau internaţionale, monitorizarea şi implementarea strategiilor din cadrul instituţiei şi "îndeplinirea altor atribuţii decât cele din fişa postului, cu grad ridicat de complexitate", potrivit documentului.

Proiectul mai prevede că majorarea salarială se va acordă prin ordinul ministrului Justiţiei, lunar, pentru o perioada de maximum şase luni, pentru cel mult 5% din numărul de posturi, "în limita a 30% din suma salariilor de baza, a salariilor funcţiilor de baza şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget".