Ministerul propune ca structura să efectueze verificări pentru „reducerea riscului fraudării bugetului de stat, cu consecința reducerii cheltuielilor bugetare, prin desemnarea structurii de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice” asupra ”Modului de utilizare a sumelor acordate prin acțiuni de sponsorizare/mecenat pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de beneficiarul sponsorizării, respectiv ca activitate filantropică cu caracter uman, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific-cercetare fundamentală și aplicată, reducând impozitul pe profit/venit, în sensul respectării Legii nr.32/1994”, arată Adevarul.

„Acţiunile de control care se realizează potrivit acestui act normativ vizează inclusiv perioada anterioară intrării în vigoare a acestuia, cu respectarea termenului de prescripţie prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare”

Ministerul Finanțelor Publice a justificat aprobarea proiectului prin rezultatele din 2016 oferite de Curtea de Conturi, potrivit cărora MFP și instituțiile subordonate nu cunosc beneficiarii acțiunilor de mecenat și/sau sponsorizare.