Ministerul Culturii vrea să facă o ACHIZIȚIE de sute de mii de lei

Ministerul Culturii vrea să facă o ACHIZIȚIE de sute de mii de lei

Ministerul Culturii a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru a încheia un acord-cadru de prestări servicii de transport aerian în perioada 2017-2018, cu o valoare cuprinsă între 80.000 şi 600.000 lei.

Potrivit unui anunţ postat în SEAP, data limită pentru depunerea ofertelor este 29 august 2017, ora 15.00, principala sursă de finanţare fiind asigurată din fonduri bugetare.

Contractul are ca obiectiv un număr minim de trei operatori şi unul maxim de 50 de operatori. În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru, fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel sau acei operatori economici care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat oferta admisibilă, arată News.ro.

Autoritatea contractantă va atribui ulterior semnării acordului cadru, prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente/comandă fermă de servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri pentru destinaţiile / clasele / durata / condiţiile deplasării stabilite de către autoritatea contractantă în etapă de reluare a competiţiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor şi a condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, prin reluarea competiţiei ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în ţară şi/sau străinătate a personalului sau a persoanelor delegate nominal din partea Ministerului Culturii.