"În consecinţă, în cazul în care ar exista înscrieri fictive acestea vor fi respinse după etapa de verificare de către OTIMMC, deoarece aplicanţii care s-au înscris fictiv nu vor putea depune documente care să justifice informaţiile din formularul de înscriere.Foarte important de ştiut este faptul că solicitanţii care au făcut înscrieri fictive vor răspunde conform legii", se arată în comunicatul remis de Biroul de Presă al Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de afaceri şi Turism.

În documentul citat se mai precizează că acordarea finanțării în cadrul schemei de ajutor de minimis presupune înscrierea online prin completare formularului de înscriere, afișarea listei cu numărul de ordine și punctajul obținut, depunerea la OTIMMC-ul, în raza căruia se află sediul social al IMM-ului solicitant, în termen de 10 zile lucrătoare, a cererii de acord pentru finanțare și a documentelor justificative pentru verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în formularul de înscriere.

Ulterior, urmează verificarea de către OTIMMC a informațiilor înscrise în formularul de înscriere, în planul de investiții, a eligibilității codului CAEN aferent proiectului, verificarea corelării situațiilor financiare cu planul de investiții, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu activitățile codului CAEN pe care se accesează finanțarea, concordanța între codul CAEN pentru care se solicită finanțarea cu activitățile propuse și documentele justificative atașate planului de investiții. După aceea, se semnează acordul de finanțare și are loc efectuarea cheltuielilor și depunerea documentației de plată. După verificarea de către OTIMMC a cheltuielilor și certificarea acestora are loc efectuarea plăților.

"În cazul în care OTIMMC constată că există neconcordanțe în informațiile furnizate și anume: solicitanții nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului de investiții, solicitanții nu semnează acordul de finanțare în termen de 10 zile de la primirea Scrisorii de înștiințare privind acceptarea la finanțare, aceștia vor primi scrisoare de respingere la finanțare”, se mai precizează în comunicatul remis de Biroul de Presă al Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de afaceri şi Turism.

Te-ar putea interesa și: