Evenimentul Zilei > Politica > Milioane de români trebuie să cunoasă asta. Modificări importante privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Milioane de români trebuie să cunoasă asta. Modificări importante privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Milioane de români trebuie să cunoasă asta. Modificări importante privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 iunie a.c., următoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 iunie a.c., următoarele decrete:

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului;

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2018 pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal;

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol – aer cu bătaie mare (HSAM)ˮ;

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale;

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;

Decret pentru promulgarea Legii privind precursorii de droguri.