Evenimentul ZileiJustitieMii de tineri se pregătesc degeaba să devină magistrați! Concursurile sunt blocate!

Mii de tineri se pregătesc degeaba să devină magistrați! Concursurile sunt blocate!

Mii de tineri se pregătesc degeaba să devină magistrați! Concursurile sunt blocate!
O decizie importantă care se referă la statutul magistraților a fost publicată în Monitorul Oficial al României, în urmă cu câteva zile.

Avocatul Ionel Stan, cel care a sesizat Curtea Constituțională a României în legătură cu un articol din Legea 303/2004, care reglementează statutul magistraților, spune că sesiunea de examene organizate de Institutul Superior al Magistraturii, pentru intrarea în profesia de magistrat, nu mai poate fi decisă prin regulament adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii ci prin lege organică, adoptată de Parlament.

”Rezumând, Curtea Constituțională prin majoritate de voturi a constatat faptul că dispozițiile art.106 lit.d) din Legea nr.303/2004, care prevăd atribuția CSM de a aproba prin hotărâre Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, contravin dispozițiilor art.73 alin.(3) lit.l) din Constituție care impun ca organizarea instanțelor judecătorești să se facă prin lege organică.

Curtea a reținut faptul că etapele din cadrul concursului, probele de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor și posibilitatea de contestare a notelor obținute la fiecare probă din cadrul concursului, reprezintă aspecte esențiale pentru ocuparea posturilor de judecător sau procuror, aspecte care trebuie să fie prevăzute în Legea nr.303/2004, pentru a se respecta prevederile constituționale”, a spus avocatul Ionel Stan.

Pe scurt, posibilitatea Consiliului Superior al Magistraturii de a adopta, prin regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aspecte esențiale care țin de ocuparea posturilor de judecător sau procuror, determină o stare de incertitudine juridică. Or, normele privind admiterea în magistratură trebuie să respecte anumite cerinţe de stabilitate şi previzibilitate. Astfel, delegarea atribuţiei de a stabili aceste norme Consiliului Superior al Magistraturii, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter ”infralegal”, determină o stare de incertitudine juridică, acest gen de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp.

„În final, Curtea a reținut că și în noua reglementare a Legii nr.303/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.242 din 12 octombrie 2018, aspecte esențiale ale admiterii în magistratură sunt lăsate la latitudinea Consiliului Superior al Magistraturii, nefiind prevăzute în lege. Prin urmare, subzistă viciul de neconstituționalitate constatat de Curtea Constituțională și în ceea ce privește Legea nr.303/2004, în forma actuală”, afirmă avocatul.

Pentru a rezolva această chestiune și a debloca concursurile de la INM, care sunt practic blocate prin decizia Curții Constituționale a României, există o singură soluție și anume ca Parlamentul să modifice Legea 303/2004, privind statutul magistraților. ”Legiuitorul trebuie să completeze dispozițiile Legii nr.303/2004 nu numai cu aspectele esențiale ale concursului de admitere în magistratură organizat potrivit art.33 din lege, ci și cu aspectele esențiale ce țin de ocuparea posturilor de judecător sau procuror prin celelalte modalități de admitere în magistratură.

Astfel, Curtea reține că și în cazul concursului pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, al examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii și al examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, legea trebuie să prevadă aspectele esențiale, cum sunt, spre exemplu, condițiile de participare, regulile generale privind constituirea comisiilor de concurs, tipul etapelor și probelor de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor și posibilitatea de contestare a fiecărei probe. Totodată, Legea nr.303/2004 trebuie să prevadă și aspectele esențiale ale ocupării posturilor de magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională”, a mai spus avocatul Ionel Stan.


Accesează: