"Corpul de control al premierului nu are nicio competen?? în evaluarea activit??ii ?tiin?ifice a unui institut, care are un consiliu ?tiin?ific, un board interna?ional format din peste 11 savan?i", a afirmat pre?edintele mi?c?rii Noua Republic?, Mihail Neam?u, conform mediafax.ro.

Neam?u a ad?ugat, referitor la deplas?rile sale în str?in?tate din postura de director ?tiin?ific al IICCMER, c? a stat ?apte ani în Occident ?i nu simte nevoia de a-?i satisface curiozit??ile turistice din banii publici.
"Ponta, ridiculizat de întreaga Europ? din cauza plagiatului comis, un mitoman, caut? s? devin? relevant pentru c? în via?a sa public? de procuror a avut zero performan?e. Trimite potera acum pe urma banilor publici folosi?i de un institut de investigare a crimelor comunismului (…) Probabil c? iritarea domnului Ponta vine de la faptul c? ne-am permis s? ar?t?m atrocit??ile comise de statul român sub conducerea lui IoIon Iliescup?rintele spiritual al USL", a declarat Neam?u.

Ponta "a cheltuit 22 de milioane pe un referendum inutil"
Pre?edintele Noua Republic? a spus c? Guvernul îi imput? "o ipotetic? ?i absolut fantezist? ?edere la Boston sau New York". "Probabil ar fi vorba de o risip? de câteva sute de euro, în timp ce domnul Victor Viorel Ponta a cheltuit 22 de milioane de euro pe un referendum inutil (…) Îi reamintesc c? denun?ul calomnios se pedepse?te cu închisoarea de la ?ase luni la trei ani", a spus Mihail Neam?u.

Întrebat de jurnali?ti câte deplas?ri a avut în str?in?tate ?i aproximativ cât au costat, Neam?u a spus c? nu este contabil-?ef ?i nu a fost implicat în raport?ri de tip economico-financiar, dar c? este un om "auster" ?i a stat inclusiv la prieteni pentru a nu cheltui bani la hoteluri. "Pot spune c? pre?edintele institutului nu a f?cut nicio deplasare în str?in?tate ?i eu am fost mandatat s? fac un num?r relativ mai mare de deplas?ri pentru a conecta institutul nostru, care era izolat, la altele de investigare a crimelor comunismului, cum ar fi cele din Budapesta, Var?ovia, Praga", a spus Neam?u.

El a afirmat c? premierul Ponta "se r?zbun?" dup? ce a depus la Parchetul General o plângere la adresa sa, "pentru asumarea în chip fraudulos a propriet??ii intelectuale" ?i c? "a câ?tigat drepturi de autor în chip ilegitim" prin publicarea în 2010 a unei c?r?i în care ar fi plagiat.

"A în?eles s? se r?zbune trimi?ând potera în c?utarea unor sume derizorii (…) Domnul Ponta este un strigoi al comunismului ?i locul strigoiului este la cimitirul istoriei, nu printre cei vii ?i responsabili", a spus Mihail Neam?u.
CITI?I ?I:

  • Fosta conducere a IICCMER respinge acuza?iile Corpului de Control al Guvernului
  • Tism?neanu, despre sesizarea penal? depus? împotriva sa : Ponta nu- mi poate ierta pozi?iile extrem de critice la adresa sa ?i a USL
  • Corpul de control al Guvernului le face sesiz?ri penale lui Tism?neanu ?i lui Neam?u