Notificarea formulată de Platforma civică ÎMPREUNĂ motivează: "experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel”.

Platforma civică ÎMPREUNĂ, organism apolitic ce se manifestă pentru apărarea valorilor naturale și morale și a drepturilor constituțio­nale ale părinților și copiilor din România, fondată de Ana Corina Săcrieru și Mihai Gheorghiu notificase pe cale juridică Ministerul Educației Naționale asupra faptului că „300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România", arată Activenews.ro.

MEN răspunde

Răspunsul Ministerului Educației Naționale punctează faptul că ”(1) Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate. (2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare. (3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii. (4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare. (5) Aceleași drepturi se asigură și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene”. Toate aceste prevederi legale citate sunt obligatorii și trebuie respectate de către toți beneficiarii învățământului din țara noastră.

Regulile manualelor

”Potrivit HG nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare, CNEE are atribuții privind coordonarea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământ, potrivit art. 69 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru punerea în aplicare a acestei prevederi legale au fost aprobate prin ordin al ministerului educației metodologii specifice de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare. În anexele acestora se regăsesc și fișele tip utilizate, fișe ce conțin și descriptori referitori la orice tip de discriminare.

În prezent, este în vigoare OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar. Potrivit fișei-tip din Anexa 1 a metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, descriptorul 6 prevede: „Proiectul de manual școlar trebuie să aibă caracter etic, moral și nediscriminatoriu: să respecte principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenențăla o categorie defavorizată.” Astfel, în evaluarea proiectelor de manuale școlare, experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel”, arată Marian Șuță și Eugenia Cristina Boțan, semnatarii răspunsului, conform sursei citate.