În 2013, Costel Siserman a participat la un concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IML Cluj, concurs anulat de Ministerul Sănătăţii, deoarece  s-a aflat faptul că medicul legist nu are o vechime neîntreruptă de zece ani, aşa după cum cerea regulamentul de concurs.

Decizia Curţii de Apel Cluj, care a fost dată la începutul acestei săptămâni nu este definitivă, şi poate fi privită ca fiind  "ciudată" din  moment ce Ministerul Sănătăţii a decis să anuleze concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la IML Cluj, deoarece a descoperit că anumite  date prezentate în CV de medicul legist Costel Siserman nu ar fi adevărate. Judecătorii nu au stabilit dacă cele relatate de Direcţia de Audit din Ministerul Sănătăţii, şi anume că medicul legist a fost pontat la IML Cluj, ca făcând gărzi, în timp ce acesta se afla în Franţa, sunt sau nu adevărate. Acest lucru ar fi putut fi verificat prin trimiterea unei adresa la Universitatea Tours-Franţa.

La concursul din 2013, Ministerul Sănătăţii a stabilit o serie de criterii clare, care trebuiau să fie respectate de fiecare candidat. Unul dintre aceste  criterii se referă la vechime neîntrerupăt în funcţia de medic legist de zece ani. După ce Evenimentul Zilei a descoperit faptul că într-un CV-ul al medicului Costel Siserman, se arată că în perioada 5 mai 2003-1 noiembrie 2004, medicul clujean a ocupat funcţia de intern în cadrul Universităţii  Tours – Franţa, deci nu era respectată condiţia de zece ani vechime neîntreruptă în funcţia de medic legist, Ministerul Sănătăţii a decis să anuleze  concursul, în baza unui ordin scris al Ministerului Sănătăţii care prevedea că, dacă pe parcursul derulării examenului sau după publicarea notelor de  concurs s-ar fi descoperit anumite ilegalităţi, concursul putea fi anulat.

Ministerul Sănătăţii nu ştie să facă o plângere penală

După concurs, în data de 10 octombrie 2013, Ministerul Sănătăţii a decis să sesizeze Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Oficialii de la Ministerul  Sănătăţii susţin că în perioada în care Costel Siserman a figurat ca şi medic intern la Universitatea din Tours, acesta a fost pontat la IML Cluj, ca  făcând gărzi.

După opt luni, procurorul Theodor Pavelescu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a decis să nu înregistreze sesizarea Ministerului Sănătăţii în  registrul de dosare penale deoarece "adresa Direcţiei de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Sănătăţii nu îndeplineşte condiţiile de formă ale  unui denunţ, ca forma de sesizare a organelor de urmărire penală".

Deşi, medicul Costel Siserman, după cum singur susţine a activat ca intern, la Universitatea Tours Franţa, timp de 18 luni, procurorul Pavelescu  susţine că în perioada amintită acesta a beneficiat de "51 de zile de concediu de odihnă şi 45 de zile de concediu medical".

În rezoluţia de clasare a cererii Ministerului Sănătăţii, datată 10 iunie 2014, procurorul Pavelescu mai arată că: "Pe fondul audierii sale, dr. Siserman  Costel a invederat că zilele de concediu de odihnă efectuate în perioada 2003-2004, i-au permis atât deplasarea, cu acordul conducerii IML Cluj, pe  teritoriul Franţei, în vederea participării la cursurile de perfecţionare post universitară în cadrul Centrului Pshiterapuetic Tours Sud din cadrul Facultăţii  de Medicină, cât şi desfăşurarea efectivă a activităţii profesionale la IML Cluj". De asemenea, procurorul Pavelescu mai susţine că medicul legist  Siserman a depus la dosar 202 certificate medico legale, 160 de rapoarte de expertiză medico legală psihiatrică, 72 de rapoarte de constatare  medico legală, toate întocmite de el, fapt ce arată "în afara oricărui dubiu, prezenţa efectivă a numitului Siserman Costel, la locul de muncă în  perioada 2003-2004".

Esenţa sesizării Ministerului Sănătăţii, care a reclamat, că medicul Siserman a fost plătit în România, în timp ce era prezent în Franţa, nu a fost clarificată de procurori. Printr-o minimă anchetă, s-ar fi putut trimite o adresă la universitatea din Tours, şi s-ar fi putut afla dacă legistul clujean a fost sau nu plătit ca şi intern sau doar a urmat un "curs de perfecţionare", şi perioada de timp în care ar fi fost prezent în Franţa.

Şi Curtea de Apel Cluj a refuzat să trimită cerere la universitatea din Franţa

Nici Curtea de Apel Cluj, care a judecat solicitarea lui Costel Siserman de a fi numit director la IML Cluj, nu a atins acest punct sensibil: a fost sau nu  angajat medicul legist la Universitatea Tours Franţa. Deşi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi cei ai IML Cluj au cerut instanţei de judecată să trimită  o adresă oficială la Universitatea Tours Franţa, această solicitare a fost respinsă.

Judecătorul care a judecat cererea lui Siserman, vecin de birou cu cumnata medicului legist, judecătoarea Sorina Siserman, a decis să oblige  Ministerului Sănătăţii: "să numească reclamantul, prin ordin, în funcţia de director al Instititului de Medicină Legală".

Acelaşi judecător a mai decis, că  ordinele ministrului Sănătăţii, prin care se cereau candidaţilor o vechime neîntreruptă de zece ani sunt legale.

Mai mult, în sentinţa pronunţată în dosarul 1214/33/2013, s-a mai decis ca Ministerul Sănătăţii să îi achite lui Siserman "indemnizaţia aferentă funcţiei  de conducere, în cuantum de 3.392 lei/lună, începând cu data de 1.09.2013, şi până la numirea reclamantului în funcţia de conducere al IML Cluj".  Un simplu calcul arată că într-un an, lui Siserman trebuie să i se achite suma de 40.704 lei. Pe lângă toate astea, magistratul a mai decis ca lui  Siserman să i se achite suma de 5.000 de lei cu titlul de daune morale.