Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > M?sc?ricii Monei Pivniceru
M?sc?ricii Monei Pivniceru

M?sc?ricii Monei Pivniceru

Cei doi procurori pe care ministrul Justi?iei a insistat s?-i propun? lui Traian B?sescu merit? din plin eticheta de ”m?sc?rici”. Motivul pentru care cineva insist? s? plaseze astfel de personaje în func?ii atât de importante merit? dezb?tut.

Audierile publice de la sediul CSM au expus unei ??ri întregi doi indivizi penibili. Dincolo de subtilit??i judiciare ?i am?nunte destinate ini?ia?ilor din sistem, dou? concluzii u?or de în?eles s-au desprins din ceea ce am v?zut cu to?ii la televizor.

Unul dintre candida?i pur ?i simplu nu a fost capabil s? explice cum de a încheiat un rechizitoriu pe an, ba chiar, într-un an, nu a trimis pe nimeni în judecat?. Asta dup? ce a spus c? îl calific? pentru ocuparea func?iei ”capacitatea de munc?”. Fie a min?it, fie este atât de incompetent încât munce?te enorm cu rezultate zero barat.
Al doilea candidat s-a remarcat prin faptul c? a f?cut pe ?mecherul cu comisia de examinare. Este, probabil, primul caz din istoria interviului de angajare în care candidatul consider? c? e un lucru în?elept s? ”fac? mi?to” de cei care urmeaz? s? decid? dac? este sau nu apt pentru postul scos la concurs.

Aparentul blocaj al unuia ?i ie?irea în decor a celuilalt sunt reac?ii tipice unor oameni nepreg?ti?i afla?i sub presiunea unui examen. Dac? e?ti st?pân pe ”materie” nu te pierzi cu firea pân? la nivelul la care ajungi s? te compor?i ca un m?sc?rici.
Halul în care s-au prezentat cei doi la ”interviul de angajare” nu le expune doar propria incompeten??. Duce c?tre dou? întreb?ri foarte importante. De ce nu a fost capabil? Mona Pivniceru s? g?seasc? doi procurori competen?i? Cine poate profita de pe urma numirii unor m?sc?rici în func?ii atât de importante?

Indiferent de domeniul de activitate, dar în special în zona anchetelor judiciare, un profesionist este incomod pentru cei care î?i doresc personaje obediente pe aceste func?ii. Asta pentru c? un profesionist vine diminea?a la serviciu pentru alte motive decât acela de a satisface preten?iile vreunui ?ef.
Î?i cunoa?te domeniul de activitate ?i ia decizii pe baza legilor ?i principiilor care guverneaz? domeniul s?u. O posibil? explica?ie pentru calitatea slab? a proteja?ilor Monei Pivniceru poate s? fie faptul c? profesioni?tii din Parchete au motive temeinice s? cread? c? nu vor fi l?sa?i s?-?i fac? treaba, când ajung pe func?ii.
R?spunsul la a doua întrebare e ceva mai complicat. În termeni simpli, procurorul general al României ?i ?eful Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie au conferit? prin lege puterea de a muta dosarele de la un procuror prea competent la un altul mai prietenos ?i milos cu cei cerceta?i.

Mai departe pute?i da frâu liber imagina?iei pentru a în?elege cum poate ajuta asta acei invinui?i sau inculpa?i care ocup? func?ii importante sau au o for?? financiar? aparte. Pot s? evite s? ajung? în instan?? sau pot ajunge în instan?? cu un dosar întocmit pe gustul avoca?ilor ap?r?rii.
În teorie, decizia pre?edintelui B?sescu este una previzibil?: respingerea propunerilor. Cine e interesat s? func?ioneze normal o institu?ie nu pune la ?efia ei m?sc?rici.

Pe aceea?i tem?:

  • Gogo?ile lui Crin, gogonelele lui Ponta ?i drumul României
  • Prima zi de circ la Parlamentul României, cu ”liberalul” Becali ?i ”senza?ionalul” DD
  • EDITORIALUL EVZ. România pierdut?

Cite?te ?i alte editoriale de acela?i autor:

  • EDITORIALUL EVZ. P?catul lui Iliescu ?i restaura?ia lui Ponta Vod?
  • Oul ?i boul lui Ponta
  • FSN umflat în pene. Nimic mai mult
Particip?, al?turi de cititorii din comunitatea evz.ro, la dezbaterea pe tema propunerilor ministrului Justi?iei.

Primul SITE DE ?TIRI din România în care TU esti PARTENER egal cu JURNALI?TII
Jurnali?tii ?i cititorii, parteneri egali
Vezi mai jos opiniile cititorilor despre acest editorial ?i comentariile pe tema propus? dezbaterii ?i SPUNE ?I TU ce p?rere ai!

Cite?te alte editoriale ale jurnalistului M?lin Bot ?i urm?re?te dezbaterile cu cititorii din sec?iunea de comentarii a articolelor:

  • Caracati?a care înha?? România
  • Republica Bananier? România
  • Paradoxul Felix: securi?tii prosper?, victimele sunt condamnate
Comenteaz? acest editorial mai jos, în dezbaterea purtat? chiar cu autorul!