Evenimentul Zilei > Politica > Masă rotundă în beneficiul grupurilor vulnerabile din Sectorul 6
Masă rotundă în beneficiul grupurilor vulnerabile din Sectorul 6

Masă rotundă în beneficiul grupurilor vulnerabile din Sectorul 6

Organizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, întâlnirea reuneşte profesionişti din domeniul social, membri ai societăţii civile, factori de decizie din domeniul integrării socio-profesionale, personal al agenţiilor publice/private şi al administraţiei publice locale, în cadrul unei dezbateri libere care îşi propune să determine problematica specifică şi să găsească soluţiile optime ale integrării profesionale a persoanelor aparţinând categoriilor defavorizate.

În cadrul întâlnirii, care va avea loc mâine, se va organiza o masă rotundă cu tema „Dezvoltarea incluziunii sociale pe piaţa muncii”.  Discuţiile vor aborda teme precum excluziunea de pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, marginalizarea la locul de muncă, rolul organizaţiilor private în procesul de integrare profesională a persoanelor defavorizate, comunicarea dintre angajatori şi autorităţile publice, soluţii de stimulare a unei pieţe a muncii dinamice şi nediscriminatorii în Sectorul 6.
Întâlnirea este parte din proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră”, POSDRU/122/6.2/G/124026, implementat de DGASPC Sector 6 prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Proiectul are ca obiectiv general stimularea integrării pe piata muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile precum persoane cu dizabilităţi, de etnie romă sau tineri care părăsesc sistemul de protecţie al statului. Programul se derulează în Bucureşti, Sectorul 6, în perioada 1 octombrie 2013 – 1 aprilie 2015, cu o valoare totală de 1.402.018,96 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 1.373.978,58 lei.