Într-un raport adoptat ieri la Strasbourg, plenul APCE atrage atenţia că "Marea Neagră este astăzi aproape de un dezastru ecologic", cauzat de supraexploatarea resurselor, eutrofizare (abundenţa de elemente nutritive în mediul marin) şi deversarea de substanţe toxice.    
         
Raportorul Comisiei pentru Mediu, Agricultură şi Probleme locale şi regionale, Laurenţiu Mironescu, din România, conturează, într-un raport, un tablou sumbru referitor la situaţia Mării Negre, unde industrializarea zonelor de coastă, activitatea porturilor şi deversarea deşeurilor toxice şi radioactive au dus la un nivel de poluare fără precedent. Documentul încurajează, totodată, întărirea cooperării între ţările riverane, Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia şi Ucraina.

În fiecare an, Dunărea deversează în Marea Neagră 280 tone de cadmiu, 60 tone de mercur, 4.500 tone de plumb, 6.000 tone de zinc, 1.000 tone de crom şi 50.000 tone de hidrocarburi. Celelalte cursuri de apă care se varsă în mare, Nistru, Nipru, Don, Kuban, Iujnâi şi Belaia, aduc cu ele mii de tone de cadmiu, plumb, zinc, nitraţi şi fosfaţi. 

(16:12)