Tot în ziua de Sfântul Nicolae se citește acatistul  pentru binecuvântarea și sănătatea copiilor și a celor necăsătoriți. El poate fi citit și pentru ca tinerii să aibă noroc la examene și să se căsătorească.

Sfântul Nicolae, s-a născut în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi. Este ales să conducă eparhia din Mira Lichiei. Primește această demnitate după ce Hristos i s-a arătat în vis, dăruindu-i Evanghelia. A păstorit într-o vreme când învățăturile greșite despre persoană lui Hristos erau primite de diverse persoane că fiind adevărate.

Născut într-o familie bogată, renunță la toată averea după moartea părinților săi, dăruind-o săracilor. Și de aici au pornit o mulțime de legende și tradiții de Moș Nicolae l-au făcut pe Sfântul Nicolae să devină bătrânul bun și iubitor care intră în noaptea de 5 spre 6 decembrie, în casele oamenilor și lasă cadouri de Moș Nicolae în ghete sau ciorapei.

Una dintre legende este cea a fețelor sărace pe care tatăl lor urmă să le vândă unor bărbați înstăriți. Aflându-le durerea, Sfântul Nicolae le-a aruncat pe geam câte un săculeț de bani pentru fiecare. Aceștia au căzut fie în ciorapii puși la uscat, fie în ghete. Și de aici obiceiul impamentenit de a se lasă aceste daruri în încălțări, potrivit cancan.ro.

Acatistul Sf Nicolae. Condac 1
Cel care verși mir de mult preț la toată lumea, și mie, celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos, dăruiește-mi că să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, că acela care ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile, că să cânt ție: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Acatistul Sf Nicolae Icos 1
Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el, și degrab ascultând de poruncă ta, Nicolae, a poruncit că să-i elibereze pe dânșii. Pentru aceea, ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânșii grăiesc ție, Sfinte Nicolae:
Bucură-te, capul cel sfințit;
Bucură-te, cel care ai sfărâmat capul cel diavolesc prin rugăciunile tale;
Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor;
Bucură-te, ajutătorul celor credincioși;
Bucură-te, întărirea Ortodoxiei;
Bucură-te, pierzatorul celor fără de lege;
Bucură-te, cel care ești insuflat cu suflarea Duhului Sfânt;
Bucură-te, cel care ai pierdut viforul mulțimii zeilor;
Bucură-te, cel care ești dimpreună vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, izgonitorul demonilor;
Bucură-te, glasul dumnezeieștilor cuvinte;
Bucură-te, cel care ai astupat gurile ereticilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Acatistul Sf Nicolae. Condac 2
Pe pământ, al doilea Înaintemergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fărădelegilor, că acela a mustrat pe Irod, savarsitorul fărădelegii, iar tu ai rușinat pe Arie cel orbit cu eresul și toată lumea ai voit să o cureți de învățăturile lui cele nedrepte, și turmă ta a o lumina, că un părinte și învățător. Pentru aceea, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acatistul Sf Nicolae .Icos 2
Vrând dimineață Avlavie, după poruncă împăratului, să scoată pe cei legați din temnița spre tăiere, tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și, îngrozindu-l pe el, ai zis: „Nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre taiere”. Pentru aceea și noi grăim ție, Nicolae mărite:
Bucură-te, mare făcătorule de minuni;
Bucură-te, grabnic ajutătorule;
Bucură-te, cald folositorule;
Bucură-te, cercetătorul celor necăjiți;
Bucură-te, limanul cel lin al celor înviforați;
Bucură-te, mângâierea celor care plâng;
Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi;
Bucură-te, povățuitorul celor orbi;
Bucură-te, bogăția săracilor;
Bucură-te, toiagul cel tare al batranetilor;
Bucură-te, cunună Bisericii;
Bucură-te, părintele săracilor și bun dăruitorule;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Acatistul Sfântului Nicolae. Condac 3
Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am înspăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep. Ci tu, prin rugăciunile tale cele treze, luminează-mi mintea că să cânt lui Dumnezeu dimpreună cu ține: Aliluia!

Acatistul Sfântului Nicolae. Icos 3
Arhanghelii cu îngerii se minunează, părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu, apostolii și prorocii se lăuda cu ține, oamenii cei dreptcredincioși spre ține au nădejde. Pentru această și eu, deși sunt nevrednic, grăiesc ție, Sfinte Nicolae:
Bucură-te, cel care împreună-locuitor ești cu îngerii;
Bucură-te, cel care aduci întristare diavolilor;
Bucură-te, cel care ești slujitor asemenea lui Grigorie Teologul în preoție;
Bucură-te, cu Ioan Gură de Aur dimpreună vorbitorule;
Bucură-te, prietenul marelui Vasile;
Bucură-te, că dimpreună cu dânșii tăi eresurile;
Bucură-te, cel care porți o credința cu dânșii;
Bucură-te, că faci minuni spre împăcare;
Bucură-te, că tu cureți lumea de mulțimea zeilor;
Bucură-te, cel care ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu în Biserică;
Bucură-te, că rușinând pe Arie înșelătorul la sobor, l-ai învins;
Bucură-te, că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Acatistul Sfântului Nicolae. Condac 4
O, mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea voia tatăl lor să le dea, din pricină sărăciei, la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea această, minunându-se, au cântat lui Dumnezeu cântarea: Aliluia

Acatistul Sfântului Nicolae. Icos 4
Că să arăți a ta mare milostivire către cei săraci, preafericite, bătrânului noaptea, întru ascuns, trei legături de galbeni ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fețele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la toți:
Bucură-te, vistieria milei lui Dumnezeu;
Bucură-te, primirea mai înainte a cunoștinței Lui;
Bucură-te, dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu;
Bucură-te, hrană și bucuria celor care aleargă către ține;
Bucură-te, pâine pentru hrană neîmpuținata celor lipsiți;
Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor care viețuiesc în lipsă pe pământ;
Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor;
Bucură-te, limpede cugetare a celor necăjiți;
Bucură-te, că ești blând ascultător celor neputincioși;
Bucură-te, dulceața a toată lumea;
Bucură-te, mirele celor trei fețe;
Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele, prin rugăciunile tale;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Acatistul Sf Nicolae. Condac 5
Către biserică ta mergând oarecând Vasile, sarguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașii lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, n-au încetat însă a îndreptă către ține rugăciuni și trecând ziua praznicului tău, spre seară, l-ai pus pe el înaintea lor, și văzând ei această minune cu ține cântare de bucurie lui Dumnezeu cântau: Aliluia!

Acatistul Sf Nicolae. Icos 5
Mergând fiul lui Agricolă să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică. Iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira în acel ceas. Pentru aceea, cu dânșii grăim ție, Nicolae, că unui bun păstor:
Bucură-te, ierarhul Domnului;
Bucură-te, luminată propovăduire a creștinătății;
Bucură-te, cel care porți nume de biruința;
Bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare;
Bucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești;
Bucură-te, îndreptătorul drept-credincioșilor;
Bucură-te, prădarea păgânătății;
Bucură-te, doctorul cel fără de plată;
Bucură-te, că în dar luând, în dar împarți tămăduiri;
Bucură-te, al celor neputincioși bun păstor;
Bucură-te, cel care izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești;
Bucură-te, desfătarea a toată lumea;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Acatistul Sf Nicolae. Condac 6
Minunată s-a arătat nașterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai supt numai din sânul drept și de la sânul maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru aceea și acum cu ține cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acatistul Sf Nicolae. Icos 6
De împresurările diavolești izbăvește-i pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, cel care cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea, și acum dăruiește vindecări neputințelor noastre, ierarhe, că să te lăudăm pe ține, zicând:
Bucură-te, Nicolae;
Bucură-te, făcătorule de minuni;
Bucură-te, ierarhe;
Bucură-te, preacuvioase;
Bucură-te, preafericite;
Bucură-te, cel care ești cu nume mare;
Bucură-te, preamărite;
Bucură-te, hrănitorul postitorilor;
Bucură-te, învățătorul înfrânării;
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciți;
Bucură-te, că altceva nu știm să grăim fără numai „bucura-te!”;
Bucură-te, că prin ține ne îndestulăm de lumina;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!