În preajma alegerilor europarlamentare, preşedintele Franţei a ţinut să se adreseze „cetăţenilor Europei”. Într-un manifest publicat în cele 28 de ţări ale UE (inclusiv în Marea Britanie, semn că Brexitul devine din ce în ce mai improbabil), Macron a propus mai multe soluţii pentru redresarea Uniunii.

Acestea se grupează în trei teme mari: „Apărarea libertăţii noastre”, „Protejarea continentului nostru” şi „Redescoperirea spiritului progresului”.

Soluţiile propuse au drept scop „construirea” „Renaşterii Europei” şi împiedicarea „ascensiunii naţionaliste care nu propune nimic”.

„Trebuie să reinventăm politic, cultural, formele civilizaţiei noastre într-o lume care se transformă”, afirmă liderul francez, precizând că situaţia este „urgentă”. „Niciodată după Al II-lea Război Mondial Europa nu a fost mai necesară. Şi totuşi niciodată Europa nu a fost mai în pericol.”

Iată mai jos principalele propuneri ale lui Macron.

„Apărarea libertăţii noastre”

 • „Crearea unei agenţii europene de protejare a democraţiilor, care va oferi experţi europeni fiecărui stat membru pentru a-şi proteja procesul electoral împotriva atacurilor cibernetice şi a manipulărilor.”
 • „Interzicerea finanţării partidelor politice europene de către puteri străine.”
 • „Interzicerea de pe Internet, prin reguli europene, toate discursurile de ură şi violenţă.”

„Protejarea continentului nostru”

 • „Refacerea capitală a Spaţiului Schengen”: „Toţi cei care vor să facă parte din el vor trebui să îndeplinească obligaţii de responsabilitate (control riguros al frontierelor) şi de solidaritate (o politică unică de azil, cu reguli unice de primire şi de refuz).”
 • „O politică a frontierelor comune şi un oficiu european al azilului”, cu „obligaţii stricte de control, o solidaritate europeană la care să contribuie fiecare ţară, sub autoritatea unui Consiliu European de securitate internă.”
 • „Stabilirea unui tratat de apărare şi securitate” pentru „definirea obligaţiilor noastre indispensabile, în legătură cu NATO şi aliaţii noştri europeni.”
 • „Asigurarea unei concurenţe corecte”: „Trebuie să reformăm politica noastră de concurenţă, să restabilim politica noastră comercială: să sancţionăm sau să interzicem în Europa companiile care aduc atingere intereselor noastre strategice şi valorilor noastre esenţiale, cum ar fi normele de mediu, protejarea datelor şi plătirea corectă a impozitelor: şi să asumăm, în industriile strategice şi în pieţele noastre publice o preferinţă europeană, aşa cum fac concurenţii noştri americani şi chinezi.”

„Redescoperirea spiritului progresului”

 • „Instituirea unui scut social” pentru „fiecare muncitor, din Est până în Vest, din Nord până în Sud” al Europei. Acesta trebuie să garanteze „aceeaşi remuneraţie pentru acelaşi loc de muncă şi un salariu minim european, adaptat pentru fiecare ţară şi discutat annual în colectiv.”
 • Crearea unei „bănci europene a climatului pentru finanţarea tranziţiei ecologice”.
 • Stabilirea „unei forţe sanitare europene pentru consolidarea controlului alimentelor noastre”.
 • „Crearea unui supervizor european al marilor platforme de Internet (sacţionarea accelerată a atacurilor, transparenţa algoritmilor lor) pentru regularizarea giganţilor digitali.”
 • „Finanţarea inovaţiei prin dotarea Consiliului European al inovaţiei cu un buget comparabil celui al Statelor Unite.”
 • „Instituirea unui pact al viitorului” cu Africa „asumând un destin comun, prin susţinerea dezvoltării sale într-un mod ambiţios şi ne-defensiv: investiţii, parteneriate universitare, educaţia tinerelor fete…”
 • Crearea „uneI conferinţe pentru Europa până la sfârşitul pentru a propune toate schimbările necesare proiectului nostru politic, fără tabu-uri, şi fără a revizui tratatele. această conferinţă va trebui să asocieze paneluri de cetăţeni, să audieze universitari, parteneri sociali, reprezentanţi religioşi şi spirituali. Ea va defini o foaie de parcurs pentru UE traducând aceste priorităţi în acţiuni concrete.”

Te-ar putea interesa și: