Managerii estimează scădere moderată a numărului de salariați, potrivit estimărilor din luna ianuarie 2016, publicate de INS. În ceea ce priveşte prețurile lucrărilor de construcții se preconizează scădere moderată a acestora.

În schimb, managerii din industria prelucrătoare preconizează  pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a volumului producției. Pentru activitatea de fabricare a produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului se va înregistra tendință  de creştere accentuată, în timp ce pentru fabricarea tutunului tendința va fi de scădere. Pentru prețurile produselor industriale se prognozează relativă stabilitate în următoarele trei luni. Referitor la numărul de salariați se estimează relativă stabilitate.

În sectorul comerț cu amănuntul managerii au estimat pentru următoarele trei luni, tendință de scădere moderată a activității economice.   Angajatorii prognozează  pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a numărului de salariați. Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unitățile comerciale va înregistra scădere moderată. Pentru următoarea perioadă, managerii societăților comerciale estimează scăderea prețurilor de vânzare cu amănuntul.

Conform estimărilor din luna ianuarie 2016, cererea de servicii va cunoaşte relativă  stabilitate în următoarele trei luni. În sectorul de servicii se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați. Conform opiniei managerilor, prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor avea tendință de relativă stabilitate.