Conform Agerpres.ro, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată crește la 1.250 de lei de la 1 mai 2016. pentru un program complet de lucru de 8 ore pe zi.

Potrivit Hotărârii de Guvern adoptate la sfârșitul anului trecut, de majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată vor beneficia circa 1.131.600 salariați.

“Încheierea unui contract individual de muncă cu stabilirea unui salariu de bază mai mic decât cel prevăzut în actul normativ adoptat de Guvern va constitui contravenție și se va sancționa cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 2.000 lei. Această amendă este distinctă de cea prevăzută de Codul muncii. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către inspectorii de muncă”, se preciza într-un comunicat al Guvernului.