Aceasta este a opta sesizare a CJUE, pe care instanțele din România au făcut-o în ultimile luni, notează rtvnews.ro. Solicitarea aceasta vine de la Camelia Bogdan, judecătoarea care contesta cea de-a două excludere din magistratură.

Instanța a admis să trimită la CJUE o singură întrebare, amânând, suspendând pronunțarea cauzei până la pronunțarea Curții europene.  „Admite, în parte, cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. În temeiul dispozițiilor art. 267 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare cu privire la următoarea întrebare: Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 19 alineatul (1) din același tratat și articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun intervenției unei curți constituționale (organ care nu este, potrivit dreptului intern, instanța de judecată) cu privire la modalitatea în care instanța supremă a interpretat și aplicat legislația infraconstitutionala în activitatea de constituire a completurilor de judecată?Respinge, că inadmisibile, întrebările nr. 3-8 din cererea de sesizare. Prorogă pronunțarea cu privire la celelalte aspecte puse în discuția părților în ședința din 22 aprilie 2019. În temeiul art. 412 alin. (1) pct. 7 din Codul de procedura civilă, suspendă judecarea cauzei până la pronunțarea de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărârii preliminare. Fără cale de atac”, se arată în minuta ÎCCJ.