Informarea meteorologic? emis? de Administra?ia Na?ional? de Meteorologie, în intervalul 12 decembrie, ora 13.00 – 15 decembrie, ora 10.00,  arat? c? cele mai sc?zute temperaturi se vor înregistra în cursul nop?ii de joi spre vineri, cu prec?dere în nord-estul, centrul ?i sudul ??rii, unde minimele vor coborî frecvent sub -15 grade, pân? în jurul valorii de -26 de grade în estul Transilvaniei.
Vremea se va r?ci treptat, devenind deosebit de rece, geroas? mai ales noaptea ?i diminea?a în cea mai mare parte a ??rii. 

 • CITI?I ?I: Cum va fi VREMEA DE CRACIUN 2012

Pentru a gestiona cu eficien?? situa?iile nepl?cute cu care v? pute?i confrunta în aceast? perioad?, Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen?? v? sf?tuie?te s? lua?i urm?toarele m?suri:
– Verifica?i sobele, centralele termice ?i co?urile de evacuare a fumului ?i gazelor fierbin?i, pentru a preveni eventualele incidente cauzate de defec?iuni tehnice ?i evitarea inhal?rii de fum ?i gaze toxice;
– Utiliza?i mijloacele de înc?lzire f?r? defec?iuni sau improviza?ii pentru înc?lzirea locuin?elor;
– Nu suprasolicita?i instala?ia electric? din locuin?a dumneavoastr? sau de la locul de munc?;
– Economisi?i combustibilul pentru înc?lzit, dac? este necesar, men?inând temperatura mai redus? decât în mod normal; închide?i temporar alimentarea cu c?ldur? în anumite camere din locuin?a dumneavoastr?;
– Amplasa?i mijloacele de înc?lzire departe de materialele combustibile;
– Fi?i aten?i la ?ur?urii forma?i deasupra trotuarelor pietonale;
– Dac? v? deplasa?i cu autoturismul propriu, asigura?i-v? c? ave?i cu dumneavoastr? p?turi, b?uturi fierbin?i, pentru situa?iile în care dumneavoastr? ori alt? persoan? se aflat? în dificultate;
– Mânca?i regulat ?i consuma?i lichide, evitând excesul de cofein? ori alcool;
– Evita?i, pe cât posibil, extenuarea; efortul fizic în condi?ii de frig v? poate       cauza grave probleme de s?n?tate;
– Mi?ca?i-v? pentru a v? p?stra c?ldura corporal?;
– C?uta?i în apropiere cl?diri în care v? pute?i ad?posti;
– Proteja?i de ger persoanele în vârst?, copiii, femeile gravide ?i pe cei cu probleme de s?n?tate din anturajul dumneavoastr?;
– Aten?iona?i autorit??ile locale cu privire la persoanele f?r? ad?post pe care le
întâlni?i sau despre care ave?i cuno?tin??;
– Încerca?i s? asigura?i animalelor de companie un culcu? cald;
– Urm?ri?i cu aten?ie, la posturile radio/tv, buletinele meteorologice ?i recomand?rile transmise de autorit??ile centrale ?i locale.

 • VREMEA DE CR?CIUN la MUNTE
 • VREMEA DE CR?CIUN în BUCURE?TI
 • VREMEA DE CR?CIUN în TIMI?OARA
 • VREMEA DE CR?CIUN în ORADEA
 • VREMEA DE CR?CIUN în SIBIU
 • VREMEA DE CR?CIUN în CLUJ
 • VREMEA DE CR?CIUN în ALBA IULIA
 • VREMEA DE CR?CIUN în BRA?OV
 • VREMEA DE CR?CIUN în PLOIE?TI
 • VREMEA DE CR?CIUN în TÂRGU MURE?
 • VREMEA DE CR?CIUN în CONSTAN?A
 • VREMEA DE CR?CIUN în TÂRGU JIU
 • VREMEA DE CR?CIUN în IA?I
 • VREMEA DE CR?CIUN în CRAIOVA
 • VREMEA DE CR?CIUN în SUCEAVA
 • VREMEA DE CR?CIUN în BAC?U
 • VREMEA DE CR?CIUN în PIATRA NEAM?