Evenimentul Zilei > Justitie > Comisia European? a descoperit licita?iile trucate ale lui Liviu Dragnea ?i cere banii înapoi
Comisia European? a descoperit licita?iile trucate ale lui Liviu Dragnea ?i cere banii înapoi

Comisia European? a descoperit licita?iile trucate ale lui Liviu Dragnea ?i cere banii înapoi

„Baronul” Dragnea trebuie s? dea înapoi 36, 5 milioane de lei dup? ce ?i-a favorizat firma de cas?.

Baronul de Teleorman, Liviu Dragnea, va pleca de la ?efia jude?ului dup? 12 ani ?i va ocupa un fotoliu de parlamentar. Func?ia pe care ?i-o dore?te cu ardoare este cea de ministru al Dezvolt?rii Regionale. Asta, de?i Dragnea are probleme cu gestionarea fondurilor europene.
Comisia European? a descoperit fraude uria?e la licita?iile pentru reabilitarea unor drumuri din Teleorman. ?oselele au fost ref?cute cu bani europeni (85%) ?i de la bugetul de stat (15%) de c?tre Tel Drum, firm? abonat? la banii jude?ului Teleorman. Oficialii europeni cer înapoi 36,5 de milioane de lei, bani pe care trebuie s?-i restituie teleorm?nenii.

Totul a început pe 28 martie 2011, atunci când o misiune de audit a Comisiei Europene pentru Program Opera?ional Regional a investigat modul în care s-a desf??urat Contractul de finan?are cu num?rul 120/25 martie 2009: „Reabilitare DJ 701, limita jude?ului Dâmbovi?a – Gratia- Poieni- Sili?tea- Scurtu Mare- Sl?ve?ti – Ciol?ne?ti- Zâmbreasca- Dobrote?ti”. Proiectul era desf??urat în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbun?t??irea infrastructurii de transporturi regionale ?i locale”.
Contractul, în valoare de aproximativ 90 de milioane de lei f?r? TVA, a fost câ?tigat de o asocia?ie de firme condus? de Tel Drum. Dup? ce au analizat documenta?ia de la licita?ia public?, exper?ii europeni au concluzionat: „Înc?lcare a normativelor legale în materia achizi?iilor publice”.

Potrivit raportului întocmit de ace?tia, „beneficiarul lucr?rii, Consiliul Jude?ean Teleorman, a utilizat criterii de selec?ie restrictive”. „Astfel, autoritatea contractant? a stabilit o list? detaliat? de echipamente (utilaje) tehnice pentru care candida?ii trebuie s? fac? dovada c? le de?in (posesie/ folosin??) în vederea realiz?rii contractului de lucr?ri, prin aceast? cerin?? restric?ionând accesul celorlal?i ofertan?i”, se arat? în raportul comisiei de audit.
Cu alte cuvinte, a fost o licita?ie cu dedica?ie, iar echipamentele ?i utilajele din caietul de sarcini le avea doar Tel Drum. Concluzia este c? banii pe contract au fost da?i necuvenit.
„Se stabile?te o corec?ie de 100% din valoarea Contractului de lucr?ri 169/30 octombrie 2010, în sum? de 89.916.434, 41 de lei f?r? TVA”, este concluzia raportului. Astfel, întreaga sum? trebuia returnat?, îns? o reglementare a Comisiei prevede s? fie aplicat? o corec?ie de maxim 25% . În acest caz, Comisia European? ?i Ministerul Dezvolt?rii cer înapoi un sfert din întreaga sum?: 23,7 milioane de lei .
Contract cu dedica?ie
În mod similar, o misiune de audit european? a descoperit nereguli, în septembrie 2011, la reabilitarea DJ 506 Cervenia-Vit?ne?ti- B?b?i?a. Era vorba de un contract de 47.724.025 de lei f?r? TVA, pe care l-a câ?tigat tot Tel Drum. „Autoritatea contractant? a restric?ionat accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului de execu?ie de lucr?ri, prin impunerea mai multor cerin?e de calificare”, se arat? în concluzia raportului. În acest caz, Comisia ?i Ministerul Dezvolt?rii cer înapoi, de la CJ, un sfert din sum?: 12,7 milioane de lei.
„Afacerista” Bombonica
Liviu Dragnea este nemul?umit de rezultatele inspec?iilor Comisiei Europene. El a dat în judecat? Direc?ia General? Constatare ?i Stabilire Nereguli Fonduri Europene din subordinea Ministerului Dezvolt?rii ?i sus?ine c? licita?iile s-au desf??urat corect. „Autoritatea contractant? a încercat ?i, în opinia noastr?, a reu?it, s? se asigure c? în procesul de achizi?ii publice se consum? efectiv, eficient, în mod etic, echidistant ?i transparent ”, arat? Dragnea, în cererea depus? la Curtea de Apel Bucure?ti.
Societatea Tel Drum, cea care a câ?tigat cele dou? licita?ii suspecte, este favorita CJ ?i la alte contracte publice. În 2002, aceast? societate a renovat hotelul Turris, proprietatea Bombonic?i Dragnea, so?ia baronului de Teleorman. Atunci, firma era controlat? de Marian Fi?cuci, prietenul lui Liviu Dragnea. La alegerile parlamentare, cumnatul lui Marian Fi?cuci, Adrian Simionescu, a fost ales deputat de Zimnicea (Teleorman).
CITI?I ?I:

  • Dragnea, despre o eventual? cooptare în Guvern: Îmi doresc s? fiu tot timpul lâng? Victor Ponta
  • Cine vor fi mini?trii din noul cabinet al lui Victor Ponta
  • HAIDUCIE cu voturi pe feuda BARONULUI DRAGNEA: probleme în 75 % dintre sec?iile de votare
  • HAIDUCIE cu voturi pe feuda BARONULUI DRAGNEA: ”Este exact ceea ce au tr?it cei batrani in perioada ’46-`48”
  • DEZBATEREA ZILEI. Ce p?rere ave?i despre FRAUDA ELECTORAL? masiv? de pe feuda lui Dragnea?
  • Rezultate finale alegeri parlamentare 2012 Teleorman. Liviu Dragnea, ÎNTRECUT la num?r de voturi de fosta sa secretar?
CITI?I ?I TOP 3 RECOMAND?RI EVZ.RO

  • VIDEO Colonelul Dogaru, liderul bra?ului armat al USL, îl amenin?? acum pe Ponta cu proteste de strad?: ”A?a cum am f?cut-o atunci, o putem face oricând”
  • Se împlinesc presim?irile sumbre. USL î?i ia promisiunile înapoi
  • De ce au cântat Ponta ?i Antonescu aria tr?d?rii

Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: