Evenimentul Zilei > International > „Lista evreilor” socheaz? Ungaria
„Lista evreilor” socheaz? Ungaria

„Lista evreilor” socheaz? Ungaria

Un deputat ungar a consternat opinia public? dup? ce a cerut liste cu evreii din ?ar? care amenin?? securitatea na?ional?

Apelul unui deputat maghiar la întocmirea unor liste cu evreii din Ungaria din ra?iuni legate de securitate na?ional? a scandalizat opinia public? din ?ara vecin?. Marton Gyongyosi, vicepre?edintele grupului parlamentar al Jobbik, o forma?iune de extrem? dreapta ?i al treilea partid politic din Ungaria, a f?cut aceaste declara?ii în timpul unei dezbateri publice despre situa?ia din Fâ?ia Gaza în contextul ofensivei militare israeliene încheiat? s?pt?mâna trecut?.
„Cred c? un astfel de conflict impune necesitatea întocmirii unei liste a persoanelor cu origini evreie?ti, mai ales cele din parlament ?i guvern, ?i care, într-adev?r, reprezint? un risc la adresa securit??ii na?ionale” a declarat deputatul.

  • ANTISEMITISM în Ungaria: Un deputat cere liste cu EVREII din Guvern ?i Parlament

Reac?iile la remarcile scandaloase ale politicianului extremist nu au întârziat s? apar?. Guvernul de la Budapesta, dominat de membri ai partidului conservator na?ionalist Fidesz, a condamnat aceast? propunere în modul „cel mai categoric posibil”, precizând c? „îi va proteja pe to?i cet??enii ??rii în fa?a acestor insulte” ?i promi?ând m?suri drastice
. La rândul s?u, opozi?ia socialist? a calificat declara?ia lui Gyongyosi drept impardonabil? ?i a propus formarea unei comisii etice speciale în parlament pentru astfel de cazuri. Partidul fostului premier Ferenc Gyurcsány, Coali?ia Democratic?, a anun?at c? va cere direct scoaterea a afara legii a Jobbik, care nu e la primul astfel de derapaj extremist. Comunitatea evreieasc? din Ungaria a denun?at, la rândul s?u, ideologia nazist? promovat? deschis de forma?iunea de extrem? dreapta.

  • România, singura ?ar? din UE care nu de?ine date despre crimele pe motive de ras?, religie sau sex

Regrete f?r? demisie
În fa?a criticilor dure, Gyongyosi ?i-a cerut în final scuze pentru declara?iile care, sus?ine el, au fost gre?it interpretate, dar a refuzat s? î?i dea demisia. Nu este îns? prima dat? când parlamentarul ungar, care mai coordoneaz? ?i departamentul de politic? extern? al Jobbik, î?i exprim? deschis opiniile antisemite. Anul acesta el a contestat num?rul victimelor Holocaustului. Între 500.000 ?i 600.00 de evrei unguri au murit în lag?rele naziste, potrivit Memorialului Holocaustului de la Budapesta.
Ascensiune prin extremism
Jobbik a fost înfiin?at în 2003, câ?tigând repede capital electoral prin discursuri extremiste îndreptate împotriva evreilor ?i celor aproximativ 700.000 de etnici romi din Ungaria. La alegerile din 2010 forma?iunea a intrat în parlamentul de la Budapesta unde de?ine 44 de mandate.

  • Jurnalist maghiar: Ungaria nu mai e o democra?ie, a?a cum era

Partidul a atras aten?ia Europei în 2007 când a pus bazele G?rzii Maghiare, o organiza?ie paramilitar? ai c?rei membri erau trimi?i s? fac? ordine în localit??ile cu o popula?ie rom? semnificativ?. Justi?ia ungar? a scos organiza?ia în afara legii doi ani mai târziu.

Publicat in categoriile: International
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: