Primăria Generală anunţă că, potrivit “Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în perimetrul Centrului Istoric Bucureşti”, începând cu data de 15 martie se pot deschide terasele în Centrul Istoric.

“Până în acest moment, au fost depuse la Primăria Capitalei 63 de cereri de autorizare a amplasării teraselor sezoniere pentru zona Centrului Istoric şi alte zone protejate, iar dintre acestea 40 de dosare sunt încă în analiză, 15 sunt finalizate, iar pentru opt s-au emis deja avizele de amplasare.

Pentru a obţine avizul de amplasare a teraselor sezoniere, agenţii economici trebuie să depună la Direcţia de Urbanism din cadrul municipalităţii mai multe documente care să conţină în mod obligatoriu autorizaţia de funcţionare emisă de primăria de sector. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea teraselor din Centrul Istoric stabileşte o serie de reguli de bază privind activităţile de alimentaţie publică ce se desfăşoară pe o perioadă determinată pe terasele amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti.

Regulamentul stabileşte de asemenea norme clare în ceea ce priveşte suprafeţele teraselor, tipul de mobilier, siguranţa cetăţenilor, precum şi obligaţia agenţilor economici de a asigura condiţiile privind stabilitatea şi siguranţa imobilelor în dreptul cărora se amenajează terasele.