Mai exact, pe site-ul MS se va posta capitolul care se referă la organizarea şi funcţionarea spitalelor publice. Acesta a fost elaborat în urma propunerilor care au rezultat din dezbaterile organizate la începutul acestui an.
Spitale-fundații, sub patronajul administratorului actual

Conform documentului, spitalele se vor putea reorganiza ca instituţii nebugetare, de exemplu fundaţii având un singur membru fondator si anume actualul administrator. Această formă de organizare ar putea permite descentralizarea reală şi introducerea conceptului de autonomie instituţională în administrarea spitalelor.

“Chiar dacă vom da posibilitatea unităţilor medicale să se reorganizeze sub formă de fundaţii, se va menţine caracterul de spital public. Astfel, unităţile nou înfiinţate nu vor putea fi înstrăinate, rămânând în proprietatea statului sau a autorităţilor publice locale", a declarat RITLI Ladislau, ministrul Sănătăţii, în timpul videoconferinţei.
Doctorii vor putea fi plătiți suplimentar
Vasile CEPOI, secretar de stat consideră că printre avantajele unei astfel de măsuri se numără libertatea unităţilor sanitare de a angaja personal, de a stabili numărul de posturi sau de a remunera personalului după calitatea, cantitatea şi complexitatea (nivelul de competenţă) muncii prestate.

De asemenea, într-o astfel de formă organizatorică, unităţile sanitare vor avea libertatea de a încheia parteneriate care să asigure desfăşurarea asistenţei medicale cu plată la cererea pacienţilor şi remunerarea suplimentară a personalului care acordă aceste servicii medicale.

Se va da posiblitatea comunităţii locale, în special a mediului de afaceri, să se implice activ în susţinerea spitalului.
Asistență privată în spitale publice

Va exista posibilitatea dezvoltării de structuri care să acorde asitenţă medicală în regim privat, atât de către medicii angajaţi ai spitalului, cât şi de către alţi medici, fără a fi necesară aprobarea Ministerului Sănătăţii;

“În noua formă legislativă vor exista reglementări menite să prevină riscul politizării şi să asigure accesul neîngrădit al populaţiei la îngrijiri medicale indiferent de condiţia materială sau socială, precum creşterea rolului consiliului de administraţie, creşterea responsabilităţii managementului spitalului şi cea a reponsabilităţii individuale a fiecărui angajat, ca urmare a unor clauze contractuale negociate pe baza cărora se vor stabili indicatori de performanţă", a declarat RITLI Ladislau, ministrul Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii va susţine, în continuare, investiţiile de înaltă performanţă, precum şi investiţiile pentru reabilitarea fizică şi pentru dezvoltarea capacităţii de îngrijiri spitaliceşti, în conformitate cu politica de sănătate a guvernului.

Înfiinţarea sau desfiinţarea unor structuri în spitalele publice, care să acorde servicii medicale din pchetul de bază, se va face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.