Începând cu data de 1 ianuarie 2020, toți operatorii economici vor fi obligaţi  să depună o declarație privind obligațiile la fondul pentru mediu, ca parte a îndeplinirii obligațiilor de declarare la Administrația Fondului pentru Mediu, scrie jurnalmm.ro.

AFM oferă două modalități prin care poate fi depusă această declarație. Astfel, operatorii economici pot completa declarația cu ajutorul programului informatic de asistență AFM – Declarații, apoi vin să o depună la registratura AFM sau, de la 3 iulie 2020, pot alege să depună online declarația.

Chiar dacă în Ordinul Ministerului Mediului nr. 572/2019 referitor la depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță nu este specificată o dată limită, informațiilor publicate pe site-ul AFM spun că, începând cu 1 ianuarie 2020, utilizarea aplicației informatice pentru serviciul „Depunere declarații online” este obligatorie. Pentru a putea primi un cont de acces care să-i permită utilizarea serviciului „Depunere declarații online”, operatorul economic (sau reprezentantul său legal) trebuie să depună o solicitare scrisă către AFM, iar ulterior va primi un user și o parolă.