Redăm postarea integrală a avocatului

Colaborationismul și turnătoria – ca obligații legale

De ieri toți avem obligația legală de a fi turnători! Căci de ieri a intrat în vigoare Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, lege potrivit căreia practic orice român devine colaborator și turnător al “statului de drept”.

Începând de ieri orice avocat, notar public, executor judecătoresc, auditor, expert contabil sau contabili autorizați, cenzor, persoană care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă și orice altă persoane care exercită profesii juridice liberale sau orice entitate sau persoană fizică ce comercializează, în calitate de profesionist, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro…

este obligat să toarne. Pardon, să raporteze. În calitate de “entități raportoare”.

„Avocatii in calitate de entitati raportoare au obligatia de a raporta (i) tranzactiile suspecte si (ii) tranzactiile in numerar in lei sau in valuta a caror limita reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro” – spune Legea.

Cu alte cuvinte, avocații au obligația legală să-și toarne clienții dacă “suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:

  1. a) bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau
  2. b) persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau
  3. c) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi;”

Sau mai ales:

  1. d) in orice alte situatii sau cu privire la elemente care sunt de natura sa ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivatia tranzactiei, cum ar fi existenta unor anomalii fata de profilul clientului, precum si atunci cand exista indicii ca datele detinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuza sa le actualizeze ori ofera explicatii care nu sunt plauzibile.”

Legea nu omite să precizeze că “Transmiterea raportului se face inainte de efectuarea oricarei tranzactii aferente clientului care are legatura cu suspiciunea raportata.”

… dar și că “Obligatia de a raporta tranzactiile in numerar in lei sau in valuta include si operatiunile a caror valoare este fragmentata in transe mai mici decat echivalentul in lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: partile tranzactiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria in care se incadreaza tranzactiile si sumele implicate.

Raportul se transmite in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei.”

Total e precizat până în cele mai mici detalii. Căci este prevăzută o procedură întreagă potrivt căreia ești obligat să torni. Registre, arhive, persoane abilitate…

Dar și sancțiuni. Căci Articolul 42 al. (1) din Lege prevede că “Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală.”

Astfel “Autoritățile competente conform art. 26 alin. (1) iau în considerare, atunci când stabilesc tipul și nivelul măsurilor sau sancțiunilor contravenționale/administrative aplicate…”

Fast care poate constitui o veritabilă armă de șantaj instituțional asupra oricărei persoane fizice sau juridice care a obândit atribuțiuni de “entitate raportoare” potrivit prezentei legi.

Asta ca să fie clar… de ieri suntem obligați cu toții să fim colaboratorii “statului de drept”.

Un fel de securiști fără de arginți…

Eu unul declar public că NU VOI DEVENI O “ENTITATE RAPORTOARE” și nici NU ÎMI VOI TURNA CLIENȚII. Și asta pentru simplul motiv că EU NU ÎMI SUSPECTEZ CLIENȚII ȘI NICI NU AM MOTIVE REZONABILE SĂ ÎI SUSPECTEZ! CĂCI EU CRED ÎN PREZUMȚIA DE BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI NEVINOVĂȚIE!

Aștept sancțiunile.

Post script: în ultimă instanță, prefer să ies din profesia de avocat decât să devin un turnător cu acte în regulă.

Dacă tot noi avocații avem un „rol formal”, de „auxiliari ai justiției”, un fel de voci care strigă în pustie… măcar să nu devenim și turnători cu acte în regulă!