Parohia "Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului" a luat fiinţă în anul 2001 cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Pentru rezolvarea problemelor privind obţinerea terenului, a documentaţiei necesare, a fost învestit preotul Mihai Stavără.
Primaria Capitalei şi Primaria Sectorului 3 au binevoit a acorda în acest scop, spre folosinţă gratuită, terenul intravilan situat pe Strada Prisaca Dornei, nr. 2.
Având toată documen taţia necesară şi cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale, părintele Paroh Mihai Stavără a pus început bun vieţii Parohiei nou înfiinţate, cu rugăciuni stăruitoare şi sfinte slujbe, care s-au ţinut într-o biserică provizorie, alcătuită din corturi militare, acordate prin bunăvoinţa Ministerului Apărării Naţionale.
Locul nostru de rugăciune
Părintele Mihai Stavără suspină:"Astfel, «Cortul nostru de rugăciune» a fost poziţionat cu vedere la Bulevardul Nicolae Grigorescu, în partea stângă a Policlinicii Titan şi a Parcului Titanii, iar Parohiei i s-a arondat primul rând de blocuri ce înconjoară aceste locaţii".
Proiectul Bisericii noi, întocmit de arh. Alin Negoescu şi ing. Radu Ştefănescu, a fost pus în aplicare pe 21 Mai 2002, iar Părintele Patriarh Teoctist însuşi, dimpreună cu mai multe feţe bisericeşti, a venit cu mare bucurie la noua Parohie pe 29 August 2002, în ziua praznicului Sfântului Ioan Botezătorul.
De la cort militar la Biserică
Pentru ridicarea noii Biserici parohiale, credincioşii ortodocşi din această zonă a cartierului Titan au participat cu multe rugăciuni şi danii şi, an de an, Biserica s-a înălţat spre lauda lui Dumnezeu şi marea bucurie a credincioşilor.
Astfel, Biserica a ajuns ca, în anul 2006, pe 10 martie, când Ministerul Apărării Naţionale a cerut înapoi corturile militare pentru casare, să fie nevoită să se mute cu săvârşirea sfintelor slujbe în Biserica cea nouă, care era acoperită, dar neterminată încă.
Tot în acest an s-au ridicat, pe lângă Biserică, două clădiri anexe: una care este alcătuită dintr-un pangar, un lumânărar şi o capelă mortuară şi o alta, cu trapeză, în curs de finisare, şi cancelarie.

Voluntarii Bisericii
Parohia îşi desfăşoară misiunea socială acordând o atenţie specială persoanelor vârstnice, singure, cu situaţii deosebite, unora oferindu-lise la trapeza Bisericii o masă caldă, altora, pachete alimentare, împărţite prin voluntarii Bisericii. Printre aceştia sunt şi elevi ai şcolilor din parohie, cu aprobarea profesorilor şi părinţilor.
"În cuprinsul Parohiei se găsesc două şcoli generale, nr. 196 (Frederico Garcia Lorca) şi nr. 200, cu care colaborăm foarte bine: luăm parte la fiecare sărbătoare a şcolilor, binecuvântăm fiecare început de an şcolar cu sfânta slujbă a Aghiasmei. Biserica noastră a mai găzduit concursuri şi expoziţii de artă bisericească şi populară, de icoane, obiecte din ceramică şi altele; premierea elevilor olimpici la Disciplina Religie. În câteva rânduri, Biserica noastră a răsunat în acordurile corurilor Harisma şi Divina Armonie, în concerte ocazionale: la Naşterea şi Învierea Domnului, respectiv la sfintele slujbe, amintind credincioşilor de armoniile cereşti", încheie părintele Stavără.
Pentru ridicarea noii Biserici parohiale, credincioşii au participat cu rugăciuni şi danii
"Cortul nostru de rugăciune adună mulţi enoriaşi, oamenii vin cu drag şi credinţă în suflet la slujbe".
PĂRINTELE MIHAI STAVĂRĂ

"Alege şcoala!"
Lăcaşul sfintei Biserici este ridicat sub formă de cruce, cu mai mulţi stâlpi pe interior, de pe care se înalţă cele trei turle, dimensiunile numărând 38 m lungime, 18 m lăţime şi 28 m înălţime.
Catapeteasma este sculptată în lemn de stejar, sculptură executată de meşterul Marian Mircea din Alba – Iulia.
S-a implementat în parohie programul "Alege Şcoala" având coordonator pe diaconul Mina Emilian Stavără, care a participat la întâlnirile cu tinerii din parohie în fiecare sâmbătă.
La parohie s-a început, din anul 2010, susţinerea de sesiuni lunare ale unui Cenaclu literar la iniţiativa profesorului Petru Demetru Popescu, sesiuni care au continuat şi în 2011.
Pentru elevii care au considerat că au nevoie de un ajutor de specialitate în anumite domenii educaţionale, unii profesori au avut bunăvoinţa să dispună din timpul lor pentru a le oferii meditaţii.