"În contestația sa inculpatul nici nu indică o adresă din străinătate la care să fie citat, ci adresa de domiciliu și mențiunea că este reprezentat convențional de avocat M. M., cu sediul profesional în Constanța; cu toate acestea apărarea consideră că instanța de fond ar fi trebuit să îl citeze pe inculpat conform art. 259 al. 6 C.p.p. – la spitalul în care acesta era internat, în condițiile în care nu a făcut nici un moment dovada că inculpatul se află internat în spital, pentru a fi incident acest text de lege și ignorând cu desăvârșire dispozițiile art. 353 al.1 C.p.p. conform cărora orice presupusă nelegalitate în procedura de citare se acoperă prin prezența avocatului ales. De asemenea, afirmația apărării că la momentul la care se soluţiona cererea formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie, inculpatul se afla internat în stare gravă într-un spital din New York nu se bazează pe vreun înscris medical credibil.

O infecței presupusă

De asemenea, deși de la data intervenției chirurgicale – 12.04. 2014 – au trecut patru luni, inculpatul nu a efectuat …, invocând o presupusă infecție, ce nu a fost dovedită cu nici un înscris medical. Nu rezultă din niciunul dintre înscrisurile depuse la dosar că inculpatul se află într-adevăr în starea în care susține, aprecierile subiective ale medicului D.P. nefiind bazate pe vreun înscris medical care să ateste rezultatele unor analize, absolut necesare în cazul unei infecții.

Or, o infecție nu este diagnosticată printr-o examinare computer tomograf, ci prin analize de sânge, asemenea dovezi nefiind prezentate judecătorului, tot ce a fost prezentat fiind aprecierea medicului în sensul că inculpatul s-ar afla în stare critică, dar stabilă, după ce câteva zile anterior arăta într-un alt document că, la examinarea tomografică a locului intervenției chirurgicale nu se observă nicio problemă de ordin medical. Mai mult, se constată că înscrisul medical din data de 04.08.2014 este presupus emis de ”Divizia de Hematologie”, potrivit motivării instanței prezentate de realitatea.net