Evenimentul Zilei > Actualitate > Jojo a DIVOR?AT în mare secret înc? de acum 3 luni. Vedeta a confirmat oficial desp?r?irea
Jojo a DIVOR?AT în mare secret înc? de acum 3 luni. Vedeta a confirmat oficial desp?r?irea

Jojo a DIVOR?AT în mare secret înc? de acum 3 luni. Vedeta a confirmat oficial desp?r?irea

Jojo a divor?at în urm? cu trei luni, în mare secret, de so?ul ei Ionu? Grama. Nici m?car prietenii apropia?i nu ?tiau despre desp?r?irea celor doi.

Presa tabloid? a surprins-o pe Jojo în urm? cu câteva s?pt?mâni cu un b?rbat într-o ma?in? aflat? într-o p?dure din afara Capitalei.
Înc? de atunci presa a speculat o posibil? r?cire a rela?iei dintre Jojo ?i so?ul ei, îns? la acel moment cei doi nu au f?cut declara?ii.

  • SURPRINZ?TOR. Radu Banciu, fermecat de o vedet? MONDEN? din ROMÂNIA: "Dumnezeule, e frumoas? foc, dar cam…"

Jurnali?tii de la Wowbiz.ro au aflat adev?ratul motiv pentru care cei doi nu au f?cut prea mare tam-tam în leg?tur? cu pozele ap?rute atunci în pres?.
Se pare c? de?i p?rea un cuplu foarte bine închegat, cei doi s-au desp?r?it f?r? a le spune nici m?car apropia?ilor, de înc? acum 3 luni.
CONFIRMAREA OFICIAL?
În urm? cu pu?in? vreme, vedeta a confirmat pe contul s?u de Facebook zvonurile ap?rute în pres? conform c?rora ea ar fi divor?at în urm? cu trei luni de so?. V? red?m în continuare mesajul integral postat de ea pe re?eaua de socializa.re
"Dragii mei prieteni,

Informa?ia privind divor?ul dintre mine ?i Ionu? este adev?rat?. Ceea ce trebuie s? adaug este c? desp?r?irea dintre noi a avut loc în urm? cu mai mult timp.

Decizia de a nu face publice informa?iile privind divor?ul am luat-o împreun?, pentru a ne proteja via?a privat? ?i copilul.

Respectul ?i prietenia mea pentru Ionu? m? oblig? s? fac aceast? men?iune ast?zi, pentru a pune cap?t tuturor specula?iilor referitoare la acest subiect.

Respectul ?i prietenia mea pentru voi, prietenii mei, m-au determinat s? aduc aceste clarific?ri.

Nu voi mai face nicio alt? declara?ie despre acest subiect pentru c? vreau sa-mi protejez atât copilul, cât ?i pe tat?l lui.

V? mul?umesc pentru prietenia voastr? necondi?ionat?,

C?t?lina"
MOTIVUL DESP?R?IRII
"În ultima vreme, au avut o rela?ie la distan??. El î?i dorea foarte mult s? aib? o func?ie important?, la o firm? puternic? din str?in?tate. A fost mai mult plecat, pentru c? a avut cursuri de specializare. Din p?cate, ea nu î?i dore?te s? p?r?seasc? ?ara, îi place foarte mult tot ce face aici", a povestit un apropiat al cuplului pentru Click.

De?i au un copil împreun?, rela?ia celor doi a fost greu de între?inut la sute de kilometri dep?rtare ?i acesta a fost, se pare, motivul care a dus la r?cirea sentimentelor.
SERGIU NICOLAESCU, SURPRINS
Regizorul Sergiu Nicolaescu, un adev?rat admirator al artistei Jojo, cu care a lucrat pentru mai multe filme ale sale, s-a declarat surprins la auzul ve?tii divor?ului acesteia.

  • Radu Banciu: "Cât de proast? poate s? fie Ramona B?descu? E înfior?tor!" Ce l-a f?cut s? fie atât de TRAN?ANT

 "Îmi pare foarte, foarte r?u. P?cat! Nu obi?nuiesc s? vorbesc despre via?a particular? a oamenilor, dar pot s? v? zic c? Jojo este o actri?? minunat?, a jucat în dou? filme de-ale mele. Habar nu am cum e ca so?ie, dar c? actri?? n-am ce s?-i repro?ez", a declarat Segiu Nicoaelscu pentru Wowbiz.ro.
Pute?i afla pe wowbiz.ro ce a r?spuns regizorul atunci când a fost întrebat dac? nu cumva so?ul lui Jojo a f?cut crize de gelozie atunci când ea a ap?rut goal? într-unul din filmele sale. VEDE?I ?I IMAGINILE