31 octombrie

 

IQ 145. Lupta împotriva terorismului și a radicalizării. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

 

Pe 31 octombrie s-au născut Jan Vermeer, John Keats, Ciang Kai-Și, Eugen Lovinescu, Dan Hatman.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Apelie, Stahie, Urban, Aristobul, Narcis și Epimah. Nimic, în ”Kalendar”.

“Ziua Reformei în Biserica Luterană”; marchează începutul Reformei promovate de teologul german Martin Luther (1483-1546), întemeietorul Bisericii luterano-protestante; la 31 octombrie 1517 el a afişat pe uşa bisericii din Wittenberg 95 de teze care atacau direct papalitatea; prin tezele sale a negat valoarea tradiţiei sacre a autorităţii papale, punând mai presus autoritatea Sfintei Scripturi. Sursă: RADOR.

“Sărbătoarea Halloween”, “Ajunul Tuturor Sfinţilor“; sărbătoarea religioasă catolică “Solemnitatea Tuturor Sfinţilor” se prăznuieşte la 1 noiembrie; în Marea Britanie şi în Irlanda, obiceiurile populare legate de această sărbătoare creştină au fost influenţate de o veche sărbătoare celtică, ca şi de ajunul Anului Nou celtic şi anglo-saxon (31 octombrie); sărbătoare laică mai ales pentru copii, populară în SUA şi ţările anglo-saxone (în această “seară a vrăjitoarelor”, copii mascaţi în personaje “horror” colindă pe la casele oamenilor şi sunt răsplătiţi cu bomboane, covrigi sau nuci, pentru a alunga spiritele rele ale fantomelor; adulţii se întâlnesc în diverse localuri sau cluburi, care, pentru o noapte, se transformă în adevărate spaţii ale magiei); de câţiva ani “Halloween” se sărbătoreşte şi în România. Sursă: RADOR

Da, este Halloween, dar nu este sărbătoarea noastră! Așa că pardon, scuzați…

Iată ceva interesant din curierul de Bruxelles:

Cele mai importante inițiative ale Comisiei Europene pentru lupta împotriva terorismului, schimbul de informații, combaterea radicalizării și securitatea cibernetică – România – European Commission

Pe 30 octombrie, ieri, Comisia Europeană a făcut bilanțul progreselor înregistrate în ultimii ani în direcția realizării unei uniuni a securității efective și autentice. Raportul prezentat descrie inițiativele luate de Comisie în unele dintre domeniile principale ale uniunii securității, și anume lupta împotriva terorismului, schimbul de informații, combaterea radicalizării și securitatea cibernetică.

În raport se remarcă, în același timp, că sunt necesare eforturi suplimentare, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE în materie de securitate. În contextul atacului de la Christchurch din martie 2019, Comisia recomandă, de asemenea, ca UE să înceapă negocierile cu Noua Zeelandă cu privire la schimbul de date cu caracter personal cu Europol pentru combaterea criminalității grave și a terorismului.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „De la bun început, securitatea cetățenilor europeni a reprezentat o prioritate absolută pentru actuala Comisie. Pe baza Agendei europene privind securitatea, am instituit o uniune a securității efectivă și autentică – care este construită pe încredere, care pune în comun resurse și care înfruntă împreună amenințările. Putem fi mândri de multe rezultate concrete – cum ar fi legislația UE în domeniul securității care ne permite să îi urmărim și să îi capturăm pe infractorii periculoși, să combatem terorismul online și offline și să limităm accesul la arme de foc cu mai multă eficacitate – dar rezultatul cel mai important constă în schimbarea mentalității noastre în materie de securitate. Fac apel la statele membre să se asigure că normele UE în domeniul securității sunt puse în aplicare și că cetățenii noștri sunt mai bine protejați.”

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a afirmat: „În ultimii ani, am făcut progrese substanțiale în ceea ce privește îmbunătățirea securității noastre colective. Doar lucrând împreună și luând măsuri coordonate putem face față cel mai bine actualelor provocări complexe și multidimensionale în materie de securitate legate de terorism, criminalitatea informatică și dezinformare. Mai sunt însă multe de făcut. Trebuie să depunem în continuare eforturi pentru a închide spațiul în care activează teroriștii – atât offline, cât și online, atât în interiorul UE, cât și în afara frontierelor sale. Aștept cu nerăbdare unda verde din partea Consiliului ca să putem începem negocierile cu Noua Zeelandă, un partener strategic în lupta împotriva criminalității grave și a terorismului.”

Progresele înregistrate în cadrul pilonilor-cheie ai uniunii securității

Raportul de astăzi prezintă progresele înregistrate în ceea ce privește dosarele legislative prioritare din domeniul securității, precum și recentele inițiative luate pentru a asigura securitatea cetățenilor europeni atât offline, cât și online. Raportul se axează în special pe următoarele aspecte:

  • conținutul online cu caracter terorist – având în vedere amenințarea permanentă pe care o reprezintă conținutul online cu caracter terorist, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă la un acord cu privire la legislația propusă până la sfârșitul anului 2019. În paralel, activitatea a avansat prin intermediul unor parteneriate voluntare cu platformele online: participanții la Forumul UE pentru internet s-au angajat să aplice un Protocol al UE pentru situații de criză – un mecanism de răspuns rapid pentru a stopa răspândirea virală a conținutului online cu caracter terorist și extremist violent.
  • îmbunătățirea schimbului de informații – statele membre fac schimb de informații mai mult ca oricând, în special datorită asistenței oferite de agențiile UE, cum ar fi Europol. Cu toate acestea, pentru a elimina lacunele rămase în materie de informații și așa-numitele „unghiuri moarte”, este esențial ca sistemele de informații ale UE privind securitatea să poată comunica între ele. În acest scop, Comisia a făcut din implementarea până în 2020 a propunerilor privind interoperabilitatea principala sa prioritate în materie de securitate. De asemenea, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă rapid la un acord cu privire la toate propunerile legislative în curs referitoare la sistemele de informații privind securitatea, inclusiv cu privire la punerea în aplicare la nivel tehnic a ETIAS și a Sistemului consolidat de informații privind vizele.
  • securitatea cibernetică – UE și-a consolidat în mod semnificativ reziliența cibernetică și, în prezent, depune eforturi pentru a asigura securitatea cibernetică a rețelelor 5G. În urma Evaluării coordonate a riscurilor la nivelul UE, statele membre ar trebui să convină până la 31 decembrie cu privire la un set de măsuri de reducere a riscurilor.
  • dezinformarea – UE și-a continuat, de asemenea, eforturile de combatere a dezinformării și de protejare a integrității alegerilor prin intermediul Codului de bune practici privind dezinformarea, cu caracter de autoreglementare, adoptat în octombrie 2018. Un an mai târziu, se constată că, deși semnatarii au depus eforturi susținute, sunt necesare mai multe acțiuni din partea platformelor online, mai ales în ceea ce privește responsabilizarea consumatorilor și angajamentele de responsabilizare a comunității de cercetare.
  • Asigurarea punerii în aplicare a legislației UE în materie de securitate – mai multe legi esențiale ale UE în materie de securitate privind terorismul și criminalitatea informatică nu sunt încă puse în aplicare pe deplin de către toate statele membre. Printre acestea se numără dosare prioritare, cum ar fi schimbul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) și Directiva privind combaterea terorismului. Doar 13 state membre pun în aplicare normele UE privind accesul mai strict la armele de foc, iar 21 de state membre încă nu au transpus normele UE privind combaterea spălării banilor. În plus, 23 de state membre nu aplică încă normele UE care incriminează abuzurile sexuale asupra copiilor, iar 4 state membre nu respectă legislația UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice. Comisia invită statele membre să ia de urgență măsurile necesare pentru a asigura punerea deplină în aplicare a legislației UE în materie de securitate.
  • Cooperarea în materie de securitate cu Balcanii de Vest – la 9 octombrie, Comisia a semnat acorduri de combatere a terorismului cu Albania și Macedonia de Nord, ca urmare a Planului de acțiune comun. La 7 octombrie, UE a semnat, de asemenea, un acord privind cooperarea în materie de gestionare a frontierelor între Muntenegru și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

În fine, Comisia a intensificat cooperarea și schimbul de informații cu alte țări partenere și cu organizațiile și părțile interesate relevante, elemente-cheie în procesul de construire a unei uniuni a securității efective și autentice. Comisia recomandă astăzi Consiliului să autorizeze deschiderea negocierilor pentru un acord care să permită schimbul de date cu caracter personal între Europol și autoritățile din Noua Zeelandă responsabile de combaterea criminalității grave și a terorismului. Sunt deja în curs negocieri similare cu 8 țări prioritare din regiunea Orientului Mijlociu/Africii de Nord (MENA), dar Comisia consideră că este necesar să se demareze astfel de negocieri și cu Noua Zeelandă, adăugând-o astfel pe lista țărilor prioritare. Acordul ar urma să asigure protecția necesară a datelor, a vieții private, precum și a drepturilor și a libertăților fundamentale.

Context

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – de la Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la cel mai recent discurs privind Starea Uniunii, rostit la 12 septembrie 2018.

Activitatea Comisiei în acest domeniu se bazează pe Agenda europeană privind securitatea, care stabilește principalele acțiuni necesare pentru asigurarea unui răspuns eficace al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. De la adoptarea agendei, s-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește punerea sa în aplicare, deschizându-se calea către o uniune a securității efectivă și autentică. Progresele înregistrate sunt prezentate în rapoartele Comisiei, publicate periodic.

La 20 iunie, liderii UE au adoptat o agendă a UE pentru următorii cinci ani, „ O nouă agendă strategică 2019-2024”, în care obiectivul „protejării cetățenilor și a libertăților” se situează pe primul loc între cele 4 priorități principale ale Uniunii.

În aprilie 2019, Europol și Noua Zeelandă au semnat un acord de lucru care oferă un cadru pentru o cooperare structurată la nivel strategic, dar nu și un temei juridic pentru a face schimb de date cu caracter personal. În urma cererii oficiale depuse de Noua Zeelandă în august 2019, Comisia a solicitat astăzi Consiliului să înceapă negocierile cu privire la un acord care să permită un astfel de schimb.

După cum m-a informat referenta de specialitate de la UE, sunt singurul din presa românească care mai primește curierul de Bruxelles și are obiceiul exotic să vă informeze și pe domniile voastre ce și cum se mai face și desface la Înalta Poartă a Celui de al Patrulea Reich. Din limba de lemn a politicului corect emană o mare disperare, pentru cine știe să citească printre rânduri. Lupta împotriva terorismului este un eufemism. Cum să lupți împotriva a 60 de milioane de musulmani din Europa, care oricare dintre ei poate deveni un asasin? Bună întrebare! Când îi apucă amokul, pe oricare dintre ei, intră cu camionul în mulțime, cu mitraliera într-o redacție, sau cu un cuțit în Vatican. Musulmanii urăsc din toată inima pe europeni și modul lor de viață și vor să-l înlocuiască cu modul de producție asiatic, al lor. Dar, atunci cine mai muncește? Milioanele de ”refugiați” primiți cu brațele deschise în Germania au fost ca nispul pus în lagărele mașinii industriale germane. Ritmul de dezvoltare al locomotivei s-a încetinit, punând în pericol întreaga Europă, nivelul de trai s-a plafonat, salariile și pensiile nu au mai crescut. Cunosc mai multe familii de români, care, de frica musulmanilor, au părăsit Germania și s-au stabilit în Polonia.

 

Nu este treaba mea să dau soluții. Eu sunt doar curios și fac conexiuni, mai repede și mai bine. Așa răspund celor care mi-au reproșat că nu mă implic, mai mult, public.

 

Acum trei ani de zile l-am rugat pe Hiroshi Seda de la Mensa International să-mi găsescă testele IQ făcute în State, acum mulți ani de zile. Japonezul l-a contactat pe Mark Dettinger. Asta, urmare unui lungi convorbiri telefonice cu Mihai Belcea, fost președinte Mensa România. Acum câteva zile am primit răspunsul. Iată-l:

 

Dear Rado,

I’m sorry for you, your IQ is above 145, you are screwed. You have a meaningful communication range that includes about 2% of the population, mayby less. Your main drive is curiosity – you want to know how things work, and why. You have no motivation to acquire “things,” or “money”, only knowledge.

So, if you don’t care about success as defined by the majority of the world, you have no desire to achieve something. You are not driven by achievement. You just want to be comfortable enough to follow your curiosity.

Advice isn’t necessary. You don’t want success as defined by most other people.

Cam știam, modestia mea lucie din pustnicie este mărturie că nu am căutat bani și avere, o viață întreagă. Dar, într-adevăr, curiozitatea și spiritul de explorator mă țin în viață și m-au caracterizat întotdeauna.

O să vă povestesc altădată despre tragedia celor într-adevăr inteligenți, poate mâine, poate niciodată, dar ceea ce este cert, este că avem speranța că mâine este o altă zi.

 

☼     ♂      ♀

 

 

BERBEC  Ai mai multe impasuri, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să împărtăseşti problemele  tale. Mai aşteaptă! Astăzi este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti foarte mult pentru bani foarte puţini. Ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi.

TAUR  Astăzi,  mai ales cu cei apropiaţi, cu familia, nu trebuie sa te lupţi, ca şi cu morile de vant. Încăpăţânarea a trezit întotdeauna o reacţie contrara şi nu vei ajunge la niciun rezultat. Variabil şi ezitant, modul tău de comportare este reflecţia îndoielilor interioare. Fii mai hotărât, mai sigur pe tine! Zâmbeşte, ţine capul sus şi așa poți reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi!  Astazi poti sa ceri o favoare sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu nu ai nicio secundă liberă!

GEMENII  O zi fastă, transparentă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Este o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun!

RAC  Trebuie să-ti controlezi starea de confuzie şi de nervozitate, care iţi pune unele relaţii în pericol şi produce surprize şi nedumerire anturajului. Toată lumea ştie că îţi place armonia! O zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Dacă eşti PFA, sau ai o profesiune liberală poţi să-ţi organizezi singur programul, dar atenție la termene.

LEU   Azi adună lângă tine persoane competente şi bine intenţionate. Sigur, dacă ai de unde să alegi! Conjunctura te învită la precauţie şi prudenţă! Stai pe poziţiile tale, la umbră şi pândeşte! Sub lumina filtrată de toamnă a Soarelui, protectorul tău, se pot petrece multe lucruri. Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru că tu nu poţi să faci ceva, dacă nu-ţi place cu adevărat!

 

FECIOARĂ   Dimineaţa, în activitatea ta, trebuie să te fereşti de orice persoană potenţial ostilă sau dubioasă. Nu uita: “dacă intri in troacă, te mănâncă porcii!” Evită locurile publice aglomerate. De asemenea o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor profesionale. Găseşti şi nota potrivită în gama sentimentală. O zi bună, dacă eviţi persoanele nesuferite. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută!

BALANŢĂ   Încerci să rezolvi lucrurile cât mai simplu posibil, fără conflicte şi resentimente. Totuşi, trebuie să dai dovadă de o combativitate bine temperată, care, fără agresivitate, te ajută mult. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, zi de cumpărături. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Şi nu uita să-ti prelungesti abonamentul la sala!

SCORPION   O zi modestă şi ca realizari şi ca pretenţii, de aceea cam cenuşie şi monotonă. Poti să o inviorezi pe seară, la un spectacol, un film şi/sau la o cina cu multă şampanie şi ciocolată! Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Astăzi sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi, mai ales pe seară la o cină cu fiţe şi multă veselie.

SĂGETĂTOR   Simţi din ce in ce mai tare ca nu mai poţi sta alături de persoanele cu care nu ai afinităţi selective, care nu te lasă să te desfăşori. Azi poţi să obţii un armistiţiu, o regulă a jocului! Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, în ultima zi de octombrie,  chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile.

CAPRICORN  Astăzi te înţelegi intelectual, profesional şi chiar sentimental, cu o persoană născută tot in zodia Capricornului. Ţi se pare ciudat, dar aveţi în comun multe: perfecţionismul, de exemplu! Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune a altora. Adică trebuie să mediezi într-un anturaj haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intalnire. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor, asta dacă eşti la serviciu.

VĂRSĂTOR   „Câinii latră, caravana trece!”. Chiar daca vei suporta reproşuri şi ţi se vor aduce la cunoştiinţă bârfe despre tine, fondate sau false, tu trebuie să dai dovadă de prudenţă şi reţinere. Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti prea mult. Fii obiectiv, prudent şi o să fie mai bine. Ai ceva de rezolvat pentru familie, dar numai în a doua parte a zilei. Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai văzut de mult.

PEŞTI   Eşti în plină formă, fizic şi mental!  Ţi-ai regăsit ritmul optim de viaţă şi serviciul nu-ţi mai pare o pedeapsă. Sunt nişte discuţii despre bani, dar faci faţă. Pe total, o zi bună! Astăzi este o zi densă şi anturajul tău nu are timp. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea… in coada de peşte de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur!