Documentul vizează înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului.

„Prin modul în care a fost adoptată, precum şi prin conţinutul normativ, legea criticată contravine unor norme şi principii constituţionale”, susţine şeful statului în sesizarea transmisă preşedintelui CCR, Valer Dorneanu.

Mai departe, liderul de la Cotroceni explică un alt aspect care l-a deranjat: legea i-a fost transmisă de Parlament spre promulgare pe 11 martie. În plus, şeful statului subliniază că Ordonanţa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, „în scopul adoptării unor măsuri care să îmbunătăţească modul de desfăşurare a activităţilor, prin clarificarea statutului juridic al acestei instituţii, stabilirea obiectivelor şi reglementarea statutului personalului angajat”.

„Analizând preambulul actului normativ şi expunerea de motive a proiectului de lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 66/2019, reiese faptul că ordonanţa de urgenţă a fost emisă în considerarea necesităţii ‘clarificării statutului, a regimului de funcţionare şi subordonare, precum şi a încadrării personalului de studii avansate din România, în scopul asigurării condiţiilor necesare funcţionării în cele mai bune condiţii a instituţiilor publice, astfel încât să poată fi atinse obiectivele avute în vedere de legiuitor la înfiinţarea acestor structuri’. (…)

Motivele enunţate de iniţiatorii actului normativ nu sunt de natură să justifice o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată sau realizată pe calea procedurii obişnuite de legiferare”, se arată în sesizarea de neconstituţionalitate citată de Agerpres.

De asemenea, Iohannis apreciază în sesizare că adoptarea OUG nr. 66/2019 s-a realizat cu încălcarea exigenţelor constituţionale şi a jurisprudenţei CCR: „Viciul de neconstituţionalitate extrinsec nu poate fi acoperit prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, motiv pentru care apreciem că, atât OUG nr. 66/2019, cât şi legea de aprobare a acesteia supusă controlului de constituţionalitate sunt neconstituţionale în ansamblu.”

Mai mult, preşedintele României a mai atras atenţia despre faptul că din această lege rezultă că ISACCL este o autoritate a administraţiei centrale de specialitate şi are un caracter autonom: „Noul statut al ISACCL – instituit prin modificările aduse Legii nr. 117/2017 de OUG nr. 66/2019 şi, implicit, prin legea supusă controlului de constituţionalitate – nu se poate circumscrie în afara dispoziţiilor strict şi limitativ prevăzute de legiuitorul constituant în cuprinsul prevederilor art. 116 şi art. 117 din Legea fundamentală.”

Iohannis a mai precizat că Legea de aprobare a OUG nr. 66/2019 a fost adoptată cu încălcarea art. 117 alin. (3) din Constituţie, fiind neconstituţională în ansamblul său. De asemenea, adoptarea de către Senat (în calitate de Cameră de reflecţie) şi de Camera Deputaţilor (în calitate de Cameră decizională) a Legii de aprobare a OUG nr. 66/2019 s-a realizat cu încălcarea competenţelor constituţionale prevăzute de art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, viciu procedural ce atrage neconstituţionalitatea legii supuse controlului de constituţionalitate, în ansamblul său.

„În primul rând, este incert numărul membrilor acestui organism de conducere, neprecizându-se numărul fiecărei categorii de membri. În al doilea rând, faţă de forma anterioară modificărilor introduse de OUG nr. 66/2019, s-a eliminat reglementarea referitoare la modalitatea de desemnare a celor 5 personalităţi academice străine din rândul membrilor Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă, nefiind clar cui aparţine competenţa desemnării acestora. În al treilea rând, este neclar care este numărul de personalităţi academice desemnate de preşedintele Institutului, iar reglementarea este una lacunară, neprecizând criteriile pentru realizarea acestor desemnări. În final, dispoziţia este lacunară şi din punct de vedere al întinderii mandatului Consiliului ştiinţific, modul de formulare al acesteia fiind contrar exigenţelor de calitate a legii prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constituţie.

Cu toate că unul dintre motivele enunţate de iniţiatorii OUG nr. 66/2019 este cel al asigurării bunei funcţionări a ISACCL, dispoziţiile nu prevăd aspecte referitoare la încetarea calităţii de membru al Consiliului ştiinţific, respectiv încetarea mandatului de Preşedinte. Din această perspectivă, dispoziţiile anterior menţionate încalcă art. 1 alin. (5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la calitatea legii”, a mai notat Iohanni în sesizarea de neconstituţionalitate.

sursa foto: presidency.ro