Evenimentul Zilei > Politica > Iohannis a cerut Parlamentului reexaminarea legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
Iohannis a cerut Parlamentului reexaminarea legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

Iohannis a cerut Parlamentului reexaminarea legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, azi, Parlamentului spre reexaminare legea privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, pe motiv că, în forma transmisă spre promulgare, actul normativ contravine normelor europene în vigoare, direct aplicabile, informează Administraţia Prezidenţială.

Legea privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui vizează stabilirea cadrului legal în domeniu, pornind de la obiectivul asigurării unei nutriţii adecvate şi sănătoase pentru sugari şi copii de vârstă mică până la 2 ani, prin protecţia şi promovarea alăptării.

"În forma transmisă spre promulgare, această lege contravine însă normelor europene în vigoare, direct aplicabile", menţionează Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele arată că acest act normativ instituie reglementări tehnice care sunt obligatorii în ceea ce priveşte etichetarea, marcarea, ambalarea produselor sau interzicerea comercializării unor produse şi trebuia supus procedurii de notificare la Comisia Europeană.

Din parcursul legii nu rezultă faptul că România şi-a îndeplinit această obligaţie şi există riscul declanşării unei proceduri de infringement, precizează şeful statului în cererea de reexaminare.

"Astfel, în primul rând, prin faptul că actul normativ menţionat instituie reglementări tehnice, care reprezintă specificaţii a căror respectare este obligatorie în cazul etichetării, marcării, ambalării produselor sau interzicerii comercializării unor produse, proiectul trebuia supus procedurii de notificare, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (publicată în J.O.U.E. L241 din 17 septembrie 2015), cu respectarea regulilor ce vizează prevenirea barierelor tehnice în calea comerţului şi a procedurii stabilite, potrivit prevederilor art. 6 şi art. 7 din H.G. nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană (publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 664/ 23.07.2004, cu modificările ulterioare). Or, din analiza parcursului legislativ al legii transmise la promulgare, nu rezultă faptul că România şi-a îndeplinit această obligaţie şi, prin urmare, apreciem că intrarea în vigoare a legii transmise spre promulgare ar conduce la riscul declanşării unei proceduri de infringement", explică Administraţia Prezidenţială.

Potrivit lui Klaus Iohannis, la nivelul Uniunii Europene este reglementat cadrul legal privind alimentaţia sugarilor şi a copiilor de vârstă mică, iar termenii folosiţi în actul normativ trimis la promulgare contravin celor stabiliţi în reglementările europene.

"În al doilea rând, la nivelul Uniunii Europene, cadrul legal în vigoare privind alimentaţia sugarilor şi a copiilor de vârstă mică este reprezentat de Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale şi înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutăţii şi de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE şi 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 şi (CE) nr. 953/ 2009 ale Comisiei, (publicat în J.O.U.E. L 181 din 29 iunie 2013). Din analiza conţinutului normativ al legii transmise la promulgare, remarcăm însă că termenii folosiţi contravin termenilor stabiliţi potrivit reglementărilor europene", susţine Administraţia Prezidenţială.

Cererea de reexaminare a legii mai menţionează că, în Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, sugarul este definit ca fiind un copil cu vârsta mai mică de 12 luni, iar în conţinutul legii trimiterile se referă la sugarii cu vârsta de până la 6 luni.

În Regulamentul european "copilul de vârstă mică" este copilul cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 3 ani, iar în lege copiii de vârstă mică sunt copiii până la 2 ani.

"Ca urmare, considerăm că referirile din conţinutul legii transmise spre promulgare la 'sugari' şi, respectiv, la 'copiii de vârstă mică' trebuie să fie corelate cu cele prevăzute de Regulament. Subliniem că ordinea juridică a Uniunii Europene se întemeiază pe prioritatea sa faţă de cea naţională", arată Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele apreciază că este necesară reanalizarea întregului conţinut al actului normativ.

"În acest sens, apreciem şi necesitatea ca, în cadrul reexaminării Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi deci a reanalizării întregului conţinut normativ al acesteia, parlamentarii să aibă în vedere şi proiectul de Regulament delegat (UE) al Comisiei, de completare a Regulamentului nr. 609/2013 (aflat în prezent în dezbatere publică) – ce vizează o reglementare separată pentru formulele de început şi formulele de continuare, inclusiv în ceea ce priveşte cerinţele de informare, etichetare şi publicitate -, în special sub aspectul cerinţelor specifice privind compoziţia şi informarea pentru formulele de început şi formulele de continuare, precum şi în ceea ce priveşte cerinţele privind informaţiile privitoare la alimentaţia sugarilor şi a copiilor de vârstă mică", mai menţionează cererea de reexaminare a legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern.

Proiectul de lege care reglementează politicile de marketing practicate de producătorii substituenţilor de lapte matern a fost adoptat în 21 octombrie de plenul Camerei Deputaţilor, for decizional. Proiectul a fost aprobat cu 275 de voturi "pentru" şi patru abţineri.

În dezbaterile din plenul Camerei Deputaţilor, deputatul liberal Roberta Anastase, unul dintre iniţiatorii proiectului, a declarat că proiectul reglementează modul în care înlocuitorii laptelui matern pot fi plasaţi pe piaţă.

Potrivit raportului comisiilor pentru sănătate şi industrii din Camera Deputaţilor dat la acest proiect, obiectivul constă în "crearea cadrului juridic necesar asigurării unei nutriţii adecvate şi sănătoase pentru sugari şi copii de vârstă mică până la doi ani, prin protecţia şi promovarea alăptării, în vederea menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate a acestora, prin asigurarea utilizării corecte a înlocuitorilor laptelui matern, atunci când aceştia sunt necesari, prin reglementarea marketingului lor şi prin furnizarea de informaţii consistente, obiective şi accesibile, într-o formă adecvată publicului".

Proiectul prevede, printre altele, că Ministerul Sănătăţii, prin instituţiile din subordine, va avea responsabilitatea informării publicului în ceea ce priveşte nutriţia sugarilor şi copiilor de vârstă mică până la 2 ani. Va fi interzisă oferirea, distribuirea sau furnizarea de mostre de produse vizate ori de cadouri prin care să se promoveze produsele vizate sau să se facă reclamă la acestea de către producători distribuitori, direct sau indirect, publicului larg, gravidelor, mamelor de sugari sau de copii de vârstă mică până la 2 ani sau membrilor familiilor acestora sau personalului din sistemul de sănătate.

Personalul de marketing, în exerciţiul funcţiei sale, nu are dreptul să contracteze direct sau indirect gravidele, mamele de sugari ori de copii în vârstă de până la doi ani sau membrii familiilor.