„Aceasta înseamnă că reţeta compensată poate fi onorată într-o arie teritorială mult mai largă decât localitatea în care îşi desfăşoară activitatea medicul prescriptor, şi anume în întregul judeţ respectiv, în cazul reţetelor emise de cabinetele edicale/clinicile/spitalele aflate în relaţii contractuale cu o casă judeţeană de asigurări de sănătate’’.

Precizările CNAS vin în contextul apariţiei unor articole în presă care sugerează că posibilitatea onorării reţetelor compensate ar fi fost limitată doar la localitatea în care îşi desfăşoară activitatea medicul prescriptor.