Evenimentul Zilei > Social > Inflație de candidați la examenul de titularizare în învăţământ. Câte locuri sunt disponibile
Inflație de candidați la examenul de titularizare în învăţământ. Câte locuri sunt disponibile

Inflație de candidați la examenul de titularizare în învăţământ. Câte locuri sunt disponibile

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/ rezervate din învăţământul preuniversitar (titularizare) va avea loc miercuri. Inspectoratul Şcolar a anunțat câte posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt disponibile în Capitală.

Proba va începe la ora 9.00, în 6 centre de concurs şi 4 unităţi arondate centrelor, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naţionale, cu privire la normele de acces în spaţiile de examen, în vederea protejării candidaţilor şi a personalului implicat, în contextul situaţiei epidemiologice generate de pandemie, precizează sursa citată într-un comunicat transmis Agerpres.

3.250 de candidaţi s-au înscris în Capitală

Pentru susţinerea acestei probe, în Bucureşti s-au înscris 3.250 de candidaţi, care trebuie să fie prezenţi în sală la ora 8.15 cel mai târziu. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore doar în situaţii speciale (candidaţi nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere). În aceste cazuri, comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie. Acestea vor fi publicate după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16.00).

Rezultatele se afișează pe 27 iulie. Când se face repartizarea

Primele rezultate vor fi afişate pe 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 28 iulie, până la ora 12.00. Contestaţiile pot fi transmise de asemenea prin email, după afişarea rezultatelor, până în 28 iulie, ora 12.00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site pe 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Proba practică şi inspecţia la clasă au fost eliminate pentru 2021 prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau online, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 4-5 august.