Evenimentul Zilei > International > Înc? o cugetare de la Dimitri Rogozin: dac? Moldova ?i Transnistria sunt un stat comun, atunci si datoriile lor sunt comune
Înc? o cugetare de la Dimitri Rogozin: dac? Moldova ?i Transnistria sunt un stat comun, atunci si datoriile lor sunt comune

Înc? o cugetare de la Dimitri Rogozin: dac? Moldova ?i Transnistria sunt un stat comun, atunci si datoriile lor sunt comune

Vicepremierul rus Dimitri Rogozin, emisarul pre?edintelui Vladimir Putin pentru Transnistria, a respins ideea contoriz?rii separate a consumului de gaze pentru Republica Moldova ?i enclava separatist? din stânga Nistrului, punând îns? la comun datoriile Chi?in?ului ?i Tiraspolului fa?? de Gazprom, de?i cea a Transnistriei este de aproape ?ase ori mai mare.

“Dac? Chi?in?ul consider? c? Republica Moldova ?i Transnistria ar trebui s? fie un stat comun, atunci ?i datoria lor la livr?rile de gaze trebuie s? fie comun?", a afirmat ieri, la Tiraspol, Dimitri Rogozin, reprezentantul special al pre?edintelui rus în Transnistria, citat de agen?ia Novâi Reghion.

“Adic? este vorba de o singur? familie, care de?i are unele disensiuni etc ar trebui s? aib? un buget unic. Când so?ul ?i so?ia au frigidere diferite este un lucru gre?it, pentru c? dac? într-adev?r cei doi so?i au frigidere diferite atunci ei nu mai sunt în aceea?i familie", s-a exprimat plastic Rogozin, întrebat cum comenteaz? Moscova propunerea Chi?in?ului de a separa contorizarea consumului de gaze de cel al Tiraspolului.

Rogozin a mai spus c?, în cadrul planului de rezolvare a datoriei acumulate de Republica Moldova la gazele ruse?ti, Moscova ?ine cont de datoria imens? din ultimii ani a Transnistrei, ajuns? ast?zi la 3,5 miliarde de dolari. Datoria propriu-zis? a Republicii Moldova este la ora actual? de 0,6 miliarde de dolari, mai scrie agen?ia rus?, preluat? de Agerpres.

Moscova este dispus? s? ia în considerare problema restructur?rii datoriei Republicii Moldova privind contractele de gaze, a afirmat vicepremierul rus, l?sând s? se în?eleag? c? un impediment în calea unei solu?ii ar fi angajamentele Moldovei în domeniul energetic fa?? de UE (pachetele doi ?i trei energetic).

Oficialul rus, cunoscut pentru declara?iile sale abrupte, le-a mai spus spus jurnali?tilor de la Tiraspol c? în problema gazelor Moscova “?ine cont ?i de interesul oamenilor simpli, dar în acela?i timp trebuie s? se în?eleag? c? socialismul s-a terminat".

“Acum tr?im în capitalism, fie c? unora le place sau nu. Capitalismul este îns? vorace, de aceea trebuie s? fim pragmatici. Republica Moldova a ales calea integr?rii europene, deci modul capitalist de dezvoltare, astfel încât ne purt?m ?i noi cu ea precum cu un capitalist", a ad?ugat Rogozin, subliniind c? în privin?a rezolv?rii diferendului moldo-transnistrean situa?ia stagneaz?.