Impozitul auto. Cine beneficiază de scutirea taxei. Documente necesare

Impozitul auto. Cine beneficiază de scutirea taxei. Documente necesare Sursa foto: Arhiva EVZ

Impzoitul auto este o taxă pe care toți proprietarii autoturismelor sunt obligați să o achite. Însă, Codul fiscal prevede și anumite excepții în funcție de condiția medicală a posesorului și de tipul vehiculului respectiv.

Legislația fiscală prevede ca toți posesorii autoturismelor să plătească impozitul auto. Însă Codul fiscal prevede și anumite excepții care se aplică doar în baza documentelor justificative.

Impozitul auto: Persoanele scutite de la plată

Proprietarii ale căror vehicule fie sunt electrice sau au fost declarate istorice fac parte din categoria persoanelor care nu plătesc impozitul auto. Categorie din care mai fac parte persoanele care suferă de un handicap grav sau accentuat.

Trebuie precizat că pentru a beneficia de scutire, persoanele eligibile vor prezenta o serie de documente justificatie. În primul rând vor depune o cerere însoțită de documentația care certifică încadrarea la una din categoriile scutite de plata impozitului auto.

Ne puteți urmări și pe Google News

Odată parcursă această etapă, plata pentru impozitul auto se suspendă începând cu anul următor. În cazul persoanelor care suferă dehandicap scutirea se aplică de la data depunerii cererii și a documentelor doveditoare.

Cum se poate obține derogare de la impozitul auto

Sursa foto: Arhiva EvZ

Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu vor plăti impozitul pe mijloacele de transport

Articolul 469 din Codul Fiscal precizează în mod expres categoria de persoane care sunt exceptate de la plata impozitului pe mijloacele de transport. Prim urmare, nu plătesc impozitul auto următoarele categorii

 • veteranii de război, văduvele de război sau văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 • persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
 • persoanele care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau au fost lipsite de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;
 • au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
 • au fost internate în spitale de psihiatrie;
 • au avut stabilit domiciliu obligatoriu sau au fost strămutate într-o altă localitate;
 • au participat în acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964, pentru mijloacele de transport aflate în proprietate sau coproprietate;
 • soțul sau soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, precum și celelalte persoane menționate la art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea lor;
 • luptătorii pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 și toate celelalte persoane care se încadrează în prevederile Legii nr. 341/2004, pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea lor;
 • persoanele care dețin vehicule istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 • persoanele care folosesc mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv în acest scop;
 • persoanele care dețin autovehicule acționate electric.

Impozitul auto redus cu 50%

De asemenea, Codul fiscal prevede o reducerea impozitului auto cu 50% pentru persoanele fizice care au domiciliul în următoarele localități, doar dacă îndeplines condițiile stipulate în:

 • Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, adică anumite localități din județele Alba, Arad, Bihor și Hunedoara;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării”, precum câteva comune din județul Tulcea.
Cum se poate obține o derogare de la impozitul auto

Sursa foto: Arhiva EvZ

Documente necesare

Codul fiscal obligă persoanele care nu plătesc impozitul auto să depună o serie de acte justificative. Astfel, se vor îndrepta spre autoritățile fiscale unde vor depune o cerere de scutire.

Solicitanții vor menționa în cerere sau după caz în declarație, ce documente au anexat pentru a atesta cazul particular de scutire în care se află. Documentele care trebuie transmise pentru a beneficia de scutire la impozit sunt:

 • cerere tip de scutire de la plata impozitului;
 • copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al persoanei care solicită scutirea;
 • copie, conformă cu originalul, după cartea de identitate a mijlocului de transport;
 • copie, conformă cu originalul, după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie, conformă cu originalul, după documentul care atestă încadrarea persoanei într-un anumit tip de scutire.

Decizia de scutire va fi emisă doar în baza acestor documente. Ulterior autoritățile fiscale o vor trimite prin poștă, cu o confirmare de primire, potrivit Pro Motor.