Organizarea implică și măsuri de sănătate publică – profesorii și personalul auxiliar va trebui să aibă măști, plus o rezervă serioasă de măști de schimb, la fel ca elevii. Dacă pentru elevi mănușile nu vor fi obligatorii, pentru profesori, pentru personalul auxiliar acestea vor fi obligatorii. Toate culoarele și clasele trebuie să aibă recipiente cu dezinfectant pentru mâini, plus cel pentru dezinfecția claselor și a cancelariei/holurilor/băilor.

Stimulentul financiar pentru prezența ca profesor la examen este redusă, în prezent

Profesorii asistenți primeau anul trecut 52 de lei pe zi pentru supravegherea elevilor la BAC, adică 156 de lei pentru toate cele trei probe scrise. Anul acesta se adaugă riscul suplimentar la care sunt expuse aceste persoane, plus nevoia de mul mai mulți profesor asistenți.

Profesorii corectori primeau anul trecut între 8 și 10 lei pentru fiecare lucrare corectată.

Nici numărul de clase, nici numărul de elevi și nici numărul cadrelor didactice nu sunt distribuite uniform pe suprafața țării, în toate județele și localitățile, existând aglomerări în marile orașe și clase suficiente în orașele mici. Acest lucru va complica organizarea și alocarea resurselor pentru acest examen.

Calendar BAC 2020 – probele scrise, anunțate de minister să înceapă în data de 22 iunie

22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris
23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională
Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus, conform celor relatate de edupedu.ro.

PAGINA ANTERIOARA