În toamna lui 2009, pe vremea când Antonescu ?op?ia ca un bi?on în lesa lui Mircea Geoan?, a.k.a „Prost?nacul”, credeam c? nu se poate ajunge mai jos. În ne??rmuita mea naivitate, credeam c? credincio?ii liberali vor fi scandaliza?i de avansurile pe care liderul lor le f?cea, la acel moment, patriarhului (al?turi de care pre?edintele PNL dorea un parteneriat pentru „regenerarea moral? a României”). Au trecut peste trei ani, ?i, de la parteneriatul cu Prea Fericitul Daniel, Crin Antonescu a trecut la regenerarea moral? al?turi de Dan „Felix” Voiculescu. Partidul l-a înghi?it f?r? prea multe gre?uri.
Ceva mai târziu, mai nimeni nu a protestat când un alt turn?tor al securit??ii, Sorin Ro?ca St?nescu, a fost l?sat s? candideze în numele acestui partid (?i a ?i fost ales). Când Gigi Becali a primit certificat de liberal, din fundul cur?ii s-au auzit câteva mârâieli, mai mult a?a, ca s? nu se spun? ulterior: „Dar voi de ce a?i t?cut?” Iar instalarea lui Fenechiu peste un minister care gestioneaz? sute de milioane de euro – nu mai conteaz? care, comisionul va fi acela?i – a fost primit? cu unanim? satisfac?ie în rândul liberalilor exclu?i, de ani buni, de la afacerile cu statul.
Eu unul nu am auzit pe nimeni din PNL care s? arate c? singurul domeniu în care Fenechiu s-a dovedit competent, pân? acum, sunt transformatoarele. (Pentru bun? amintire, omul este trimis în judecat? de c?tre DNA sub acuza?ia c? firmele lui ar fi cumparat cu 20 de miliarde de lei vechi zeci de trasformatoare, pe care le-ar fi revândut societatii Electrica Moldova la suprapre?).
La a?a partid, de ce n-ar fi bun Gigi Becali de pre?edinte? Homofob, misogin, bigot de parad? ?i mitocan ordinar. Îmbog??it printr-un superb tun dat statului român. E vreun liberal care nu ar vrea s? fie ca el? Iar omul are curaj, nu se ascunde de ziari?ti în ziua în care parlamentul voteaz? împotriva unei cereri a DNA de încuviin?are a arest?rii a unui coleg parlamentar. („Pe mine nu m? intereseaz? ce spune UE, eu am fost acolo, da?”). Câ?i useli?ti n-ar fi vrut s? spun? asta în gura mare, dar le-a fost team? de „guvernatorul Barroso” ?i de Departamentul de Stat? Probabil 99% dintre ei.
Dincolo de amara ironie, îmi pare r?u, dar trebuie s? le spun liberalilor, câ?i or fi ei în aceast? ?ar?, dar cu PNL nu mai este nimic de f?cut. Liberali în ?ara asta sunt relativ pu?ini – m? gândesc la oamenii cu respect pentru drepturile minorit??ilor, inclusiv cele sexuale sau religioase, pro-privatizare, care cred în mecanismele de pia?? ?i care vor un stat cu influen?? limitat?. Dar, în acest moment, în vârful PNL, ?i m? refer aici ?i la parlamentari, nu exist? nici un liberal. Nici unul. Forma?iunea a dezgropat un discurs anti-UDMR care era desuet înc? din 1999.
În consecin?? nici nu are sens s? a?tept?m abordarea, cel pu?in la nivel individual, a unor teme aparent sinuciga?e precum c?s?toriile între persoane de acela?i sex sau dezincriminarea consumului de droguri. S-au adunat în vârful PNL ni?te oportuni?ti care nici m?car nu pot fi califica?i drept „anti-B?sescu”. Oamenii ar fi oricând bucuro?i s? bea un vin cu du?manul lor de moarte – a?a cum au f?cut, nu cu mult timp în urm?, ?i Becali, ?i Ro?ca St?nescu – pentru c? ?tiu c? B?sescu este modelul, în timp ce Crin Antonescu nu poate decât s? încerce s?-l copieze.
Cât timp a ocupat Palatul Cotroceni, Antonescu ?i-a l?sat propriul boc – pe Daniel Chi?oiu – pre?edinte al PNL. Bleag? perspectiv?. Doar cu Becali în frunte, vom avea adev?rata m?sur? a urma?ilor Br?tienilor – Fenechiu, Ro?ca St?nescu, Ghi?e…