Evenimentul Zilei > Actualitate > Horoscopul lui Dom’ Profesor. Din nou, despre astrologie
Horoscopul lui Dom’ Profesor. Din nou, despre astrologie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Din nou, despre astrologie

Pe 23 februarie s-au născut Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur.

Pe 23 februarie s-au născut Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur.

Nimic în "kalendar" lumea se pregăteşte, sau ar trebui, pentru Dragobetele de mâine, iar în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Policarp din Smirna şi Gorgonia.

Astăzi, o scurtă istorie a astrologiei. Prea mult mi-aţi cerut să vă învăţ astrologie, iata, o sa vedeţi că nu este aşa de uşor!

Într-un trecut îndepărtat, omul a realizat că este legătura necesară dintre Cer şi Pămînt, mai mult, că prin el Cerul poate acţiona asupra Pămîntului. Astfel, într-o epocă pe care istoricii nu reuşesc să o dateze, a apărut un sistem de idei rezultat din inspiraţia Divină şi observaţia reală a mişcării astrelor, a creşterii plantelor şi a diversităţii oamenilor. Acest sistem şi-a creat o tehnologie specifică prin care se unesc forţa vitală, observaţia naturii şi legile matematicii, fiind maniera de gîndire cea mai răspîndită în timp şi spaţiu. Din această ”placentă alma mater” s-au edificat religiile, ştiinţele, filozofiile, sistemele morale şi metafizice, fiind cel mai important factor de civilizaţie. Cel mai aproape de modul primordial de gîndire se situează astrologia, care a apărut prin realizarea de către om a unităţii dintre viaţa corpurilor cereşti şi viaţa organismelor terestre, transmiterea legilor impersonale a periodicităţii ciclurilor astronomice, ritmurilor regnului vegetal, a biosferei într-o concepţie unitară, generală, a naturii.

Documentele, dacă se pot numi aşa, tăbliţele de lut ars inscripţionate în cuneiforme atestă interesul regilor din Mesopotamia (sumerieni, caldeeni, akkadieni, asirieni şi babilonieni) pentru previziunile astrologice, încă de acum 6 000 de ani. În acea epocă fiecare oraş-cetate din Mesopotamia avea propriul său templu-observator în formă de turn sau de piramidă în trepte, ale cărui unghiuri erau orientate după cele patru puncte cardinale; aceste zigurate, replică a unor centre de energie, adevărate antene de captare, purtau pe platforma superioară un sanctuar dedicat divinităţii prin care se obţinea legătura dintre Macro şi Microcosmos.

Tradiţia iniţiatică, legenda, arată că astrologia a fost adusă în Mesopotamia, în Sumer de către “zei” care erau înalţi, aveau ochii albaştri, pielea întunecată (sau arsă de soare) şi erau înarmaţi cu fulgere! Tot aceşti zei au adus calul, cîinele şi carul (roata), dar şi alte ştiinţe: matematica, medicina, arhitectura, chimia etc. Motivul este preluat de evrei şi apare în scrierile lor sfinte, astrologia şi ştiinţele fiind aduse pe Pământ de către îngerii căzuţi. Fiind, deci, de origine divină.

Ziguratele au fost construite în amintirea Muntelui Sacru al acestor zei (străini). Urmaşii lor au fost Regii Magi.

Această legendă ne aminteşte de continentele “pierdute”: Atlantida, Lemuria, Godwana, Mu. Erau zeii veniţi în Mesopotamia (ca şi în alte locuri de pe Pămînt) supravieţuitorii unei civilizaţii înfloritoare “distruse într-o singură noapte?”. Erau extratereştri, sau călători în timp? Tot ceea ce se ştie este că toate darurile aduse de zei “funcţionau”.

 

Astrologia caldeeană părea, în acele zile îndepărtate, că se bazează pe o astronomie ştiinţifică şi o matematică dezvoltată, fondate pe observaţii metodice. Deja se poate vorbi de o astronomie de poziţie şi în mod particular de o astronomie a mişcărilor unghiulare. Istoricii astrologiei spun că astrologia la sumerieni era foarte complexă. De atunci s-au pierdut multe. Cunoştiinţele au degenerat, multe nu se mai ştie cum şi de ce.

Previziunile astrologice se refereau la soarta regelui şi a statului, permiţînd stabilirea unui calendar agricol şi a ceremoniilor religioase. În general, toate actele importante ale vieţii publice erau subordonate interpretărilor astrale. Pe atunci astrologia era prima religie şi cea mai avansată ştiinţă.

Prima dovadă materială a unei previziuni astrologice realizate este o tabletă akkadiană din lut ars în perfectă stare de conservare, pe care se putea citi direcţia posibilă de dezvoltare a evenimentelor, în legătură cu o eclipsă de lună:

“Regele Akkadului moare, dar supuşii scapă.

Puterea (strălucirea) regelui Akkadului scade, supuşii prosperă”.

Previziunea se realizează la 11 mai (calendar iulian) 2 259 î.Hr., cînd moare subit, în timpul eclipsei de lună, regele Naram-Sin, nepotul marelui Sargon, fondatorul Imperiului Akkadian.

Tot din perioada aceea avem şi numele primului astrolog atestat documentar: “Irassitu, servitorul regelui”, care semna următoarele:

“Cînd Jupiter stă în faţa lui Marte, oameni vor pieri, sau o mare armată va dispărea.

Cînd Marte se apropie de Jupiter vor fi mari distrugeri în ţară.

Cînd Marte se apropie de Jupiter, regele din Archat va muri şi recolta va fi îmbelşugată.

Pe patrusprezece ale lunii o eclipsă va avea loc, ceea ce este rău pentru Elam şi Aharon, dar norocoasă pentru rege, stăpînul meu, îţi spun că va fi o eclipsă”.

Cam în aceeaşi perioadă în China, la fel ca în Caldeea, astrologia, astronomia şi religia făceau parte din acelaşi tot unitar. Preoţii taoişti au fost în mod particular atraşi de astrologie. Din nefericire evenimentele din perioada 4 000-3 000 î.I.C. ne-au parvenit doar din documentele relativ tîrzii, din primii ani ai erei creştine, din timpul dinastiilor Han şi Tang. Astfel se pomeneşte de legenda fraţilor Shi şi Sho care, acum circa 6 000 ani, primesc din partea miticului împărat Yao sarcina să observe cerul şi să întocmească un calendar. Astrologul era o persoană importantă, un funcţionar imperial, (Shi) în China. Îndatoririle sale sînt clar definite într-un document datat circa 200 î.Hr.:

“Onorabilul domn trebuie să se ocupe cu observarea stelelor din ceruri, să ţină o înregistrare a schimbărilor şi mişcărilor Planetelor, Soarelui şi a Lunii, pentru a examina acţiunile lumii terestre cu obiectivul de a pronostica şansele bune, sau rele. Va împărţi teritoriile celor nouă regiuni ale imperiului, după cum aparţin respectivelor corpuri cereşti. Deoarece tot ce se află pe pămînt este în legătură cu stelele, prosperitatea sau nenorocirea domeniilor respective pot fi cunoscute. Va face pronosticuri în concordanţă cu ciclul de doisprezece ani al lui Jupiter asupra binelui sau răului din lumea terestră. Va determina din culoarea celor cinci feluri de nori, dacă vor fi inundaţii sau secetă, abundenţă sau foamete. Va trage concluzii analizînd cele douăsprezece feluri de vînturi asupra stării de armonie dintre cer şi pămînt şi va lua aminte la semnele bune şi rele ce rezultă din starea lor de acord sau dezacord”.

Cu toate că faţă de egipteni şi mai ales faţă de greci, chinezii nu foloseau geometria deductivă, analitică (o metodă utilă în astrologie), totuşi matematica pe care o practicau le-a permis dezvoltarea unei astrologii originale. Două trăsături diferenţiază astrologia chineză faţă de cea caldeeană. Dacă în general lumile antice împărţeau Universul în patru elemente: Pămînt, Aer, Foc şi Apă, chinezii au subîmpărţit elementul Pămînt în Metal şi Lemn. Pare să fi fost singura civilizaţie umană care a considerat Lemnul ca o valoare permanentă în alcătuirea lumii. Altă particularitate a gîndirii astrologice chinezeşti este conceperea Zodiacului ca un ciclu de doisprezece ani şi numirea celor doisprezece numai cu nume de animale. Am pomenit altădată legenda cu Budha şi cele douăsprezece animale şi cei doisprezece înţelepţi ai Chinei.

Chinezii foloseau în prognoză şi cometele pe care le considerau ca desprinse din cele şapte planete şi deci similare naturii planetei respective. Petele solare erau înregistrate cu minuţiozitatea caracteristică rasei, în relaţie cu prognozele asupra recoltelor.

Chinezii au observat şi folosit şi stelele fixe, dar şi constelaţiile, cărora le-au dat nume neobişnuite ca: Soarele Concubinei Imperiale, Carul Fantomă, Prinţul Imperial, Pivotul Cerului, Fata care ţese etc.

Putem afirma fără a greşi prea mult, că astrologia caldeeană şi chinezească (provenite poate dintr-o sursă legendară comună) constituie baza astrologiei moderne.

Probabil că tot în acea epocă îndepărtată s-a constituit şi astrologia indiană. Din nefericire, nu avem nici o atestare documentară, decît unele aluzii metaforice în Rig-Veda. Gîndirea astrologică indiană este deosebit de complicată şi nu ţine seama de unele realităţi ale mecanicii cereşti şi confundă zodiile cu constelaţiile. În setul de prognoze pe care îl fac indienii, sînt influenţaţi de convenţii religioase şi superstiţii. Cu toate acestea, în prezent astrologia joacă un rol important în viaţa zilnică a indienilor. Dacă astrologia indiană s-a localizat cu predilecţie în peninsulă, dar, iată, acum bântuie şi în România, iar cea chinezească s-a răspîndit foarte lent, cu totul altfel s-a dezvoltat cea caldeeană.

Din Mesopotamia următorul popas îl facem în Egipt.

Este evident că vechii egipteni cunoşteau cîte ceva despre astrologie încă din a douăsprezecea dinastie (circa 2 000 î.I.C.). Este recunoscută reputaţia lor de a fi magicieni şi folosirea “ştiinţelor secrete”. Totuşi, şi aici trebuie să risipim o confuzie ce se întîlneşte destul de des, nu ei “au inventat” astrologia! Concepţia lor despre Univers era foarte puternic influenţată de religie. Unele documente care ne-au parvenit din Egipt, nu aveau decît un scop: să determine o oră, un interval de timp în care trebuia săvîrşită o ceremonie religioasă. Această obsesie a timpului care se scurge, a orientării precise, a necesităţii săvîrşirii ritualului la momentul cuvenit, i-a condus pe egipteni la concepţia că fiecare zi se află sub influenţa unui anumit eveniment religios, care se produsese cîndva, în aceeaşi zi a calendarului, în epoci mitologice. Papirusuri întregi sînt consacrate precizării zilelor faste şi nefaste (după cum evenimentul respectiv era fericit sau nefericit), fiecare zi a anului fiind prevăzută cu trei prescripţii corespunzătoare celor trei diviziuni egale ale zilei.

Unul dintre cei mai importanţi faraoni ai Egiptului, Ramses al II-lea (1292-1225 î.Hr.) a fixat semnele cardinale: Berbecul, Balanţa, Cancerul şi Capricornul, ţinînd cont că reperul ceresc cel mai important pentru egipteni, Sirius, (a cărei apariţie la orizont prevestea marile inundaţii ale Nilului) se afla la circa douăsprezece grade în Cancer, Rac.

O perioadă deosebit de înfloritoare pentru astrologie a fost cea Ptolemaică – o fericită alianţă între civilizaţiile Egiptului şi Greciei. Din această perioadă provine faimosul Zodiac al Templului lui Hathor de la Denderah (circa 100 î.Hr.). Pe tavanul templului sînt figurate două zodiace, unul într-altul, totul sprijinindu-se pe patru grupuri de siluete feminine şi bărbaţi cu cap de şoim (Hathor şi Horus?). Aceste două zodiace simbolizează, precesia echinocţiurilor; un ciclu complet al punctului echinocţiului vernal se face în circa 25 628 ani tereştri, în care perioadă respectivul punct parcurge toate zodiile. În prezent, la începutul secolului XXI, echinocţiul vernal trece din zodia Peştilor în cea a Vărsătorului.

Înainte de epoca Ptolemaică, grecii au fost iniţiaţi în astrologie de un caldeean, un anume Berosus, preot al lui Baal care s-a stabilit în 280 î.Hr. în insula grecească Cos şi a fondat o adevărată şcoală care-i pregătea pe astrologi. În următoarele cîteva sute de ani, grecii asimilează gîndirea caldeeană şi o convertesc conform tradiţiilor, rezultînd un sistem complex. Şi schimbă denumirea unor zodii. Tot grecii sînt responsabili de popularizarea sistemului de diagnoză nativă, care pînă atunci era accesibilă numai regilor: horoscopul bazat pe momentul exact al naşterii. Mai mulţi filozofi şi oameni de seamă greci au studiat şi practicat astrologia. Printre aceştia îi putem număra pe Anaxagora, învăţătorul lui Platon, Xeno – fondatorul şcolii stoicilor şi Aristotel.

Teoria şi practica astrologică se cristalizează în mod fericit într-o lucrare în patru volume – Tetrabiblos, datorată învăţatului Claudius Ptolemeu. Savantul din Alexandria a reuşit ca între anii 150-180 A.D., printr-un efort uriaş, să strîngă şi să sistematizeze cunoştinţele timpului său în domeniul astrologiei-astronomiei. Fiecare regiune cunoscută a lumii, fiecare eventualitate în viaţa omului, au fost examinate de Ptolemeu şi explicate prin influenţele astrelor şi ale semnelor zodiacale. Tetrabiblos a fost şi este, fără îndoială, cea mai importantă carte privind astrologia.

Grecii au contribuit la raţionalizarea planetelor, caselor şi semnelor zodiacului şi la stabilirea funcţiunilor lor. Sistemul întocmit de ei nu s-a schimbat esenţial pînă în ziua de azi.

Repet, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, astrologia nu trebuie inventată, ci învăţată! Şi aceasta mereu, nu numai până mâine, ştiţi domniile voastre de ce!

 

BERBEC   Se pare că este o perioadă mai obositoare. Astăzi e momentul să iei o pauză de relaxare şi să te îngrijeşti. Tratamente de întreţinere, ceva fizioterapie, masaje, ar putea face minuni! Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză trebuie o soluţie de criză. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung.

TAUR   Este greu să renunţi la comoditate, putem înţelege, este doar o problemă de simţ de conservare. Dar, trebuie să faci în aşa fel, încât să echilibrezi profitabil efortul şi starea de repaus. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul aduce nefericire şi insucces. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astazi, daca cineva iti zimbeste inseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula!

GEMENI   Nu ştie nimeni cum să-ţi intre în voie. Dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. Este necesar să descoperi cauzele înstrăinării tale. Mai întâi, relaxează-te! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele  Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. Poate, o veste bună de la un  prieten.

RAC   O stare te cuprinde, nemotivat. În ciuda vremurilor, ai o dorinţă de plimbare, de muzică, de bucurie şi veselie. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate. Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenta mai puţin favorabilă a Lunii, patroana ta, prin odihna, alimente naturale şi puţin sport. Astazi nu lua hotărâri importante, nu te repezi să tragi concluzii, pentru că influentele stelelor sunt inşelatoare şi confuze.  Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau  decizie majoră.

LEU   Ziua îţi aduce o nouă atitudine faţă de cei pe care îi bănuieşti că profită de bunele tale intenţii. Te hotărăşti să nu te mai înduioşezi faţă de cei care te consideră doar un bancomat. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă leoniană orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale. Reflexele tale sunt bune astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente minore prin fier şi foc, mici tăieturi sau arsuri casnice!

FECIOARĂ  Te cuprinde neliniştea, o stare zodiacală caracteristică. Nu prea ştii de ce şi pentru care motiv, dar eşti îngrijorat! Haide, fii serios, vezi-ţi de treburile tale, zâmbeşte şi calmează-te! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de achiziţii de primăvară, dar trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

BALANŢĂ   Te simţi mai bine, după o perioadă obositoare. E o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să vezi cât ai cheltuit luna aceasta. Se apropie cheltuielile de primăvară şi trebuie să ai rezerve! Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci. Mâine este o nouă zi, trebuie să ai încredere!

 SCORPION   Te-ai cam plictisit de lentoarea cu care se întâmplă lucrurile. Astăzi ai şansa să accelerezi lucrurile din proprie initiativa şi să încerci să lămureşti situaţia. Fermitatea aduce rezultate! Ceva se intampla in anturajul tau. O intriga, un complot, ceva – soapte in amurg şi întâlniri de cărvunari pe inserate. Este momentul sa pregăteşti contramasurile!  Dacă nu cumva complotiştii se sfătuiesc în secret cum să facă ca să fii mulţumit, să nu mai înţepi pe toată lumea!

SAGETATOR   Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză, doar o pauză! Poate la o cafea, sau o prăjitură, cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă, cu familia sau prietenii. Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns şi evita decupajul din context, sau comentariile la ceea ce ai văzut la tv.

CAPRICORN  Este bine. O urmare a satisfacţiei de a respecta programul prestabilit. Eşti un perfecţionist şi lucrurile făcute bine şi la timp îţi dau o stare de siguranţă, de control asupra timpului. Conjunctura iţi indică relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios! Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket, sau mall, sau la o cafea cu prietenele, sigur, după orele de program.

 VĂRSATOR   Rezişti cu succes tentaţiilor. Trebuie să te convingi că seducţia lucrurilor care îţi trebuie neapărat, e doar o strategie de consumism. Eşti stabil afectiv, aşa că poţi lua decizia corectă. Stelele te sfatuiesc sa te odihnesti ceva mai mult azi, ba chiar sa rupi ziua in doua cu o siesta sud-americana, pentru ca te asteaptă un rest de săptămana agitată, densă şi prin urmare obositoare! Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă.

PEŞTI  Astăzi eşti ca un peşte în apă, sau în acvariul în care îţi desfăşori programul, cu acea senzaţie ciudată de „déjà vu” şi cu greaţa inevitabilă care te cuprinde când vezi anumite persoane! Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, de pe reţele, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi poţi vedea că este o situaţie obiectivă.

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: