Împrumuturile vor fi contractate fără limită de îndatorare, până la sfârşitul lunii iulie, de la Ministerul Finanţelor, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreria Statului, potrivit Mediafax.

"Multe proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, implementate de către autorităţile administraţiei publice locale înregistrează întârzieri sau chiar se află în blocaj, ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale pentru a asigura cota de 2% cofinanţare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile, fără de care nu se pot finaliza proiectele. Totodată, ca urmare a unor corecţii aplicate proiectelor aflate în implementare, autorităţile administraţiei publice locale sunt în imposibilitatea achitării acestora şi asigurării finanţării implementării în continuare a proiectelor. Deşi multe dintre unităţile administrativ-teritoriale au lansat proceduri de achiziţie publică, băncile nu s-au arătat interesate în acordarea de împrumuturi", este argumentul dintr-un proiect de ordonanţă de urgenţă.

Pentru asigurarea prefinanţării sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, împrumutul se va ridica la 1,29 miliarde lei, cu o perioadă de rambursare de 15 ani şi o dobândă ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a Romaniei în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordarii împrumutului plus o marjă de 3 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

În acelaşi timp, pentru finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 şi pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, primarii vor primi acceptul Guvernului să împrumute 400 milioane lei pentru o perioadă de 20 ani, respectiv 10 ani, cu o dobândă ROBOR la 3 luni+3 puncte procentuale şi o limită de îndatorare de 70%.