Instituţia a fost înfiinţată prin reorganizarea activităţii oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi va funcţiona în subordinea ministerului de resort, scrie Mediafax.

Agenţia va fi condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a premierului, la propunerea ministrului pentru IMM, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat.

În subordinea Agenţiei funcţionează oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, organizate ca unităţi cu personalitate juridică, cu un număr total de 195 posturi, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform actului normativ.

Agenţia va avea un număr maxim de 31 posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente oficiilor teritoriale.